نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حمال (۲ تصویر)

‍ ‏هر کیسه‌ آرد ۴۰ کیلوگرم است و #کارگر برای حمل آن، ۵۰۰ تومان دستمزد می‌گیرد. او روزانه ۴۰ کیسه حمل می‌کند تا ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان دستمزد داشته باشد بدون بیمه و احترام. او ...

‍ ‏هر کیسه‌ آرد ۴۰ کیلوگرم است و #کارگر برای حمل آن، ۵۰۰ تومان دستمزد می‌گیرد. او روزانه ۴۰ کیسه حمل می‌کند تا ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان دستمزد داشته باشد بدون بیمه و احترام. او روزی ۱۶۰۰ کلیو بار جابه‌جا می‌کند. دچار فرسودگی، پیری و مرگ زودرس می‌گردد تا #حمال ...

۲۴ مرداد 1397
52
#کیسه 😂 #حقیر 😝 #حمال 😏 #بدبخت 😊

#کیسه 😂 #حقیر 😝 #حمال 😏 #بدبخت 😊

۲۲ اردیبهشت 1396
54