نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حــــــــس_خوب (۱ تصویر)

🍃🌹🍃 + دلم قُرص بشه بهت ؟! - کوه دیدی تا حالا ؟! + وای ، یَعنی مثل کوه ؟! - نَخیر .. + باز سر کارم گذاشتی ؟! - نَخیر .. + پَس چی ...

🍃🌹🍃 + دلم قُرص بشه بهت ؟! - کوه دیدی تا حالا ؟! + وای ، یَعنی مثل کوه ؟! - نَخیر .. + باز سر کارم گذاشتی ؟! - نَخیر .. + پَس چی ؟! - بابا سوال کردم ، میگم کوه دیدی تاحالا ؟! + خُب آره .. ...

۱۱ آبان 1396
11K