نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حضرت_مسلم_بن_عقیل_ع (۱ تصویر)

به نامردی همین نامرد مردم دوره اش کردند بساط روضه ی غربت فراهم می شود آخر همینکه دست هایش بسته شد یاد علی افتاد نصیب خاندان مرتضی غم می شود آخر.، #حضرت_مسلم_بن_عقیل_ع #آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

به نامردی همین نامرد مردم دوره اش کردند بساط روضه ی غربت فراهم می شود آخر همینکه دست هایش بسته شد یاد علی افتاد نصیب خاندان مرتضی غم می شود آخر.، #حضرت_مسلم_بن_عقیل_ع #آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

۱۰ شهریور 1398
5K