نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حسین‌رفیق‌همیشه‌همراه (۲ تصویر)

ما‌اگر‌برسر‌می‌زنیم برای‌مرگ‌تو‌نیستـــ ڪه‌تنها‌زنده‌ۍ‌عاݪم‌تویۍ حســــین‌جانم♥ ️ بر‌سرمان‌مۍزنیم‌برای‌این‌ڪه چرا‌با‌وجود‌تو‌‌مرده‌‌ایم!!! #حسین‌رفیق‌همیشه‌همراه✨ #حدیث_عشق 👑

ما‌اگر‌برسر‌می‌زنیم برای‌مرگ‌تو‌نیستـــ ڪه‌تنها‌زنده‌ۍ‌عاݪم‌تویۍ حســــین‌جانم♥ ️ بر‌سرمان‌مۍزنیم‌برای‌این‌ڪه چرا‌با‌وجود‌تو‌‌مرده‌‌ایم!!! #حسین‌رفیق‌همیشه‌همراه✨ #حدیث_عشق 👑

۲۵ شهریور 1398
92
نیزه اجازه گرفت : ارباب جان! جای شما روی #سر ماست - ارباب لبیک گفت .. #حسین‌رفیق‌همیشه‌همراه #حدیث_عشق 👑

نیزه اجازه گرفت : ارباب جان! جای شما روی #سر ماست - ارباب لبیک گفت .. #حسین‌رفیق‌همیشه‌همراه #حدیث_عشق 👑

۲۵ شهریور 1398
103