نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حســـــــرت (۲ تصویر)

#مهدیم من که مرا گرمی بازاری نیست بهتراز #یوسفم و هیــــــــچ خریداری نیست همه گویند که در #حســـــــرت دیدار من اند لیک در گفته ی این طایفه کرداری نیست ای که دائـــــم به دعایی که ...

#مهدیم من که مرا گرمی بازاری نیست بهتراز #یوسفم و هیــــــــچ خریداری نیست همه گویند که در #حســـــــرت دیدار من اند لیک در گفته ی این طایفه کرداری نیست ای که دائـــــم به دعایی که ببینی رخ من تا که #خالص نشوی با تو مرا کاری نیست #سلام_آقا صبح آدینه ...

۲۲ آبان 1394
90
#مهدیم من که مرا گرمی بازاری نیست بهتراز #یوسفم و هیــــــــچ خریداری نیست همه گویند که در #حســـــــرت دیدار من اند لیک در گفته ی این طایفه کرداری نیست ای که دائـــــم به دعایی که ...

#مهدیم من که مرا گرمی بازاری نیست بهتراز #یوسفم و هیــــــــچ خریداری نیست همه گویند که در #حســـــــرت دیدار من اند لیک در گفته ی این طایفه کرداری نیست ای که دائـــــم به دعایی که ببینی رخ من تا که #خالص نشوی با تو مرا کاری نیست سلام_آقا صبح آدینه ...

۲۲ آبان 1394
99