نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حرفهای_تنهایی (۲ تصویر)

پاییز رسیده به نقطه اتصالش... بیا با من به تهران، حوالی پاییز، میان شهر پر دود، قرارمان کاخ گلستان،میان برگ ها... . . #حرفهای_تنهایی

پاییز رسیده به نقطه اتصالش... بیا با من به تهران، حوالی پاییز، میان شهر پر دود، قرارمان کاخ گلستان،میان برگ ها... . . #حرفهای_تنهایی

۳۰ آبان 1398
44
#حرفهای_تنهایی مثلِ وقتهایی که بعد از چند ماه دنبال آهنگی گشتن، توی تاکسی میشنویش... مثل وقتهایی که کل خانه را زیر و رو میکنی برای پیدا کردن چیزی و شش ماه بعد زیر تخت پیدایش ...

#حرفهای_تنهایی مثلِ وقتهایی که بعد از چند ماه دنبال آهنگی گشتن، توی تاکسی میشنویش... مثل وقتهایی که کل خانه را زیر و رو میکنی برای پیدا کردن چیزی و شش ماه بعد زیر تخت پیدایش میکنی... مثلِ پوتینی که آخر زمستان حراج میخورد... مثلِ لباسی که تازه اندازه ات شده ...

۱۹ آبان 1397
25