نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حتــــــــــی (۱ تصویر)

برایم #مهم-نیست چه میشود !!! به همه ی #باورهایم سوگنـد #هیچ چیز برایم #مهم نیست !!! یک #کلام !!! #من-دست-از-دوست-داشتنت-نمیکشــــــم و این یعنی #نهایت خوشبختـی ... گیـرم تمام #دنیا بگوینـد ما #مال هم نیستیم !!! ...

برایم #مهم-نیست چه میشود !!! به همه ی #باورهایم سوگنـد #هیچ چیز برایم #مهم نیست !!! یک #کلام !!! #من-دست-از-دوست-داشتنت-نمیکشــــــم و این یعنی #نهایت خوشبختـی ... گیـرم تمام #دنیا بگوینـد ما #مال هم نیستیم !!! ما به درد هم نمیخوریم !!! گیرم برای زیر یک سقف رفتن .... #عشق ..... ...

۲۴ آذر 1394
5K