نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حال_خوب_اینروزهایم (۱ تصویر)

سالهاست که ناراحتیم را کسی ندیده نه اینکه سرخوش باشم و زندگی همیشه بروفق مرادم باشه نععع ولی نمیخاستم بقیه ببینند و بادرک نکردن هایشان عذابم بدهند ک دشمنان غمم را ببینندو خوشحال شوند سعی ...

سالهاست که ناراحتیم را کسی ندیده نه اینکه سرخوش باشم و زندگی همیشه بروفق مرادم باشه نععع ولی نمیخاستم بقیه ببینند و بادرک نکردن هایشان عذابم بدهند ک دشمنان غمم را ببینندو خوشحال شوند سعی کردم قوی باشم و قوی بمانم 🖖 #خود_نوشت #نازی #حال_خوب_اینروزهایم ..هه

۴ اردیبهشت 1398
14K