نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حافظ (۹۶۶ تصویر)

دل خرابی میکند، دلدار را آگه کنید.. #حافظ

دل خرابی میکند، دلدار را آگه کنید.. #حافظ

۱۱ ساعت پیش
3K
در اندرونِ منِ خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست... ‌ #حافظ

در اندرونِ منِ خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست... ‌ #حافظ

۱۷ ساعت پیش
10K
عالمی دیگر بباید ساخت و از نوع آدمی .... #حافظ

عالمی دیگر بباید ساخت و از نوع آدمی .... #حافظ

۱ روز پیش
3K
‌ مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید بیا که با تو بگویم غم ملالت دل چرا که بی تو ندارم مجال گفت و ...

‌ مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید بیا که با تو بگویم غم ملالت دل چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید #حافظ

۱ روز پیش
5K
هرچند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل نقش خیالی میکشم فال دوامی میزنم #حافظ #Hafez

هرچند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل نقش خیالی میکشم فال دوامی میزنم #حافظ #Hafez

۲ روز پیش
4K
مرا میبینی و هر دمٖ زیادت می‌کنی دردم تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم #حافظ

مرا میبینی و هر دمٖ زیادت می‌کنی دردم تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم #حافظ

۲ روز پیش
7K
دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد ز هر در می دهم پندش، ولیکن در نمی گیرد چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را که کس مرغان وحشی را از این ...

دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد ز هر در می دهم پندش، ولیکن در نمی گیرد چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد #حافظ ❣

۵ روز پیش
8K
رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی... #حافظ

رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی... #حافظ

۵ روز پیش
4K
شکر #ایزد که میان من و او #صلح افتاد #صوفیان #رقص کنان #ساغر شکرانه زدند #آتش آن نیست که از #شعله او خندد #شمع #آتش آن است که در خرمن #پروانه زدند #حافظ

شکر #ایزد که میان من و او #صلح افتاد #صوفیان #رقص کنان #ساغر شکرانه زدند #آتش آن نیست که از #شعله او خندد #شمع #آتش آن است که در خرمن #پروانه زدند #حافظ

۶ روز پیش
5K
بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اسرار نهان باش 👤 #حافظ

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اسرار نهان باش 👤 #حافظ

۱ هفته پیش
7K
روز اول که به استاد سپردند مَرا دیگران را خرد آموخت مرا مجنون کرد... 🖋 #حافظ

روز اول که به استاد سپردند مَرا دیگران را خرد آموخت مرا مجنون کرد... 🖋 #حافظ

۱ هفته پیش
4K
جانا چه گویم شرح فراقت؟ چشمی و صد نم جانی و صد آه... 🖋 #حافظ

جانا چه گویم شرح فراقت؟ چشمی و صد نم جانی و صد آه... 🖋 #حافظ

۱ هفته پیش
3K
تا که از جانب معشوقه نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد #حافظ

تا که از جانب معشوقه نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد #حافظ

۱ هفته پیش
17K
از جان طمع بریدن آسان بود و لیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن #حافظ

از جان طمع بریدن آسان بود و لیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن #حافظ

۱ هفته پیش
5K
بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اسرار نهان باش ... #حافظ

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اسرار نهان باش ... #حافظ

۱ هفته پیش
7K
‌ در مسجد و میخانه #خیالت اگر آید محراب و کمانچه ز دو ابروی #تو سازم گر #خلوت ما را شبی از رخ بفروزی چون #صبح بر آفاق جهان سر بفرازم #حافظ

‌ در مسجد و میخانه #خیالت اگر آید محراب و کمانچه ز دو ابروی #تو سازم گر #خلوت ما را شبی از رخ بفروزی چون #صبح بر آفاق جهان سر بفرازم #حافظ

۱ هفته پیش
11K
بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اسرار نهان باش ... #حافظ

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اسرار نهان باش ... #حافظ

۱ هفته پیش
15K
ما آزمودیم در این شهر بخت خویش بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش #حافظ

ما آزمودیم در این شهر بخت خویش بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش #حافظ

۱ هفته پیش
6K
چه آسان می نمود اول غم دریا به سوی سود غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد #حافظ

چه آسان می نمود اول غم دریا به سوی سود غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد #حافظ

۱ هفته پیش
6K
دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلی مغانم با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی #حافظ

دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلی مغانم با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی #حافظ

۱ هفته پیش
6K