نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حاضرجواب (۲ تصویر)

🔻 #حاضرجواب ➕گفتم: خواهرم حجابتو رعایت کن ➖با تندی گفت: مگه من در مورد حجابت چیزی گفتم که تو به من میگی ...😒 ➕با مهربونی گفتم: نه نمیگی😊 چون این حجاب چیزیش نیست ولی اون ...

🔻 #حاضرجواب ➕گفتم: خواهرم حجابتو رعایت کن ➖با تندی گفت: مگه من در مورد حجابت چیزی گفتم که تو به من میگی ...😒 ➕با مهربونی گفتم: نه نمیگی😊 چون این حجاب چیزیش نیست ولی اون حجاب رو خدا منع کرده ✅ https://sapp.ir/hejabzahrai

۴ هفته پیش
7K
🔻 #حاضرجواب ➕گفتم: خواهرم حجابتو رعایت کن ➖با تندی گفت: مگه من در مورد حجابت چیزی گفتم که تو به من میگی ...😒 ➕با مهربونی گفتم: نه نمیگی😊 چون این حجاب چیزیش نیست ولی اون ...

🔻 #حاضرجواب ➕گفتم: خواهرم حجابتو رعایت کن ➖با تندی گفت: مگه من در مورد حجابت چیزی گفتم که تو به من میگی ...😒 ➕با مهربونی گفتم: نه نمیگی😊 چون این حجاب چیزیش نیست ولی اون حجاب رو خدا منع کرده ✅

۴ هفته پیش
4K