نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حاج (۲۱۱ تصویر)

ساعت یک و نیم شب با #شهیدهمت از خط مقدم به دوڪوهه آمدیم. آن جا ما با حضور چند نفر از دوستان، جلسه‌ای داشتیم. قبل از شروع جلسه به یکی از بچه‌ها گفتم: ما شام ...

ساعت یک و نیم شب با #شهیدهمت از خط مقدم به دوڪوهه آمدیم. آن جا ما با حضور چند نفر از دوستان، جلسه‌ای داشتیم. قبل از شروع جلسه به یکی از بچه‌ها گفتم: ما شام نخورده‌ایم.🙂 او چند دقیقه‌ای از #حاج‌همت اجازه خواست و به مقر رفت☝️ و بعد از ...

۶ روز پیش
4K
#متوسلیان‌می‌گفت:🍃 #من‌خیال‌میکردم‌خودم‌آدم‌جسوری‌هستم اما #حاج‌همت❤روی دست ما زده بود.. او یک سری از #تصاویر‌کوچک‌برچسب‌دار #حضرت‌امام را توی جیب گذاشته بود! هر چند لحظه ای یک بار #کاغذپشت یکی از آنها را جدا.میکرد و در حالی که ...

#متوسلیان‌می‌گفت:🍃 #من‌خیال‌میکردم‌خودم‌آدم‌جسوری‌هستم اما #حاج‌همت❤روی دست ما زده بود.. او یک سری از #تصاویر‌کوچک‌برچسب‌دار #حضرت‌امام را توی جیب گذاشته بود! هر چند لحظه ای یک بار #کاغذپشت یکی از آنها را جدا.میکرد و در حالی که #برچسب‌در‌کف‌دستش #مخفی کرده بود به طرف #مأموران‌پلیس‌سعودی می رفت و با آنها #صحبت می کرد ...

۱ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
110K
۱۶ آبان 1397
49K
۱۶ آبان 1397
44K
۱۵ آبان 1397
63K
۱۵ آبان 1397
46K
۱۵ آبان 1397
52K
۱۵ آبان 1397
44K
۱۵ آبان 1397
44K
۱۵ آبان 1397
47K
۱۵ آبان 1397
45K
۱۵ آبان 1397
45K
۱۵ آبان 1397
46K
۱۵ آبان 1397
24K
۱۵ آبان 1397
31K
۱۴ آبان 1397
43K
۱۴ آبان 1397
50K
۱۴ آبان 1397
60K
۱۴ آبان 1397
83K