نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حاجی (۵۳ تصویر)

#التزام_به_اقتصاد_مقاومتی گونی های نان خشک را چیده بودیم کنار انبار، #حاجی وقتی فهمید خیلی عصبانی شد😐. پرید به ما که: «دیگه چی؟ نون خشک معنی نداره»😶 از همان موقع دستور داد تا این گونی ها ...

#التزام_به_اقتصاد_مقاومتی گونی های نان خشک را چیده بودیم کنار انبار، #حاجی وقتی فهمید خیلی عصبانی شد😐. پرید به ما که: «دیگه چی؟ نون خشک معنی نداره»😶 از همان موقع دستور داد تا این گونی ها خالی نشده، کسی حق ندارد☝️ نان بپزد و بدهد به بچه ها. تا مدتها موقع ...

۵ روز پیش
12K
#عکس_نوشته #پروفایل #حاجی #دوستام #رفیقام #دشمنام #گوه_خور_زیاده

#عکس_نوشته #پروفایل #حاجی #دوستام #رفیقام #دشمنام #گوه_خور_زیاده

۱۲ اردیبهشت 1398
8K
خمپاره‌ای زوزه کشان می‌آید بیسیمچی به شدت از صدای مهیب انفجار می‌ترسد🤕 و به زمین میچسبد ولی #حاج‌همت بدون این که از جایش تکان بخورد️،بالبخند به صحبت ادامه می‌دهد دل را به دریا زده،سوالی میپرسد ...

خمپاره‌ای زوزه کشان می‌آید بیسیمچی به شدت از صدای مهیب انفجار می‌ترسد🤕 و به زمین میچسبد ولی #حاج‌همت بدون این که از جایش تکان بخورد️،بالبخند به صحبت ادامه می‌دهد دل را به دریا زده،سوالی میپرسد «من چرامی‌ترسم؟شما چرا نمی‌ترسی ؟راستش خیلی تلاش می‌کنم که نترسم ️؛امابه خدا دست خودم نیست ...

۱ بهمن 1397
10K
محسن خیلی به نماز #اول_وقت اهمیت می داد. دو سه سال پیش که رفتیم دکور مغازه ای داخل خیابان هشت بهشت را که سال قبل زده بودیم را باز کنیم؛ یادمه با هم داشتیم پیچا ...

محسن خیلی به نماز #اول_وقت اهمیت می داد. دو سه سال پیش که رفتیم دکور مغازه ای داخل خیابان هشت بهشت را که سال قبل زده بودیم را باز کنیم؛ یادمه با هم داشتیم پیچا رو باز می کردیم که صدای قرآن از مسجد اون طرف خیابون بلند شد. محسن ...

۲۰ دی 1397
8K