نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جی_پی_واسوانی (۲ تصویر)

محبوبم! اگر برای آن به سوی تو می آیم که مرا از شعله های دوزخ نجات بخشی، بگذار که در آن بسوزم. و اگر برای آن به سوی تو می آیم که لذت بهشت را ...

محبوبم! اگر برای آن به سوی تو می آیم که مرا از شعله های دوزخ نجات بخشی، بگذار که در آن بسوزم. و اگر برای آن به سوی تو می آیم که لذت بهشت را به من بخشی بگذار که درهای بهشت به رویم بسته شود. اما اگر برای خاطر ...

۱۴ آذر 1396
7K
‌ حیوانات عموما شادتر از انسان ها هستند ؛ زیرا از آنچه دیگران درباره ی آن ها می گویند و می اندیشند ، کاملا نا آگاه هستند ...! ✍ #جی_پی_واسوانی

‌ حیوانات عموما شادتر از انسان ها هستند ؛ زیرا از آنچه دیگران درباره ی آن ها می گویند و می اندیشند ، کاملا نا آگاه هستند ...! ✍ #جی_پی_واسوانی

۳۱ تیر 1395
15K