نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جهان‌آرا (۲ تصویر)

💢 حضور جناب #باهنر در برنامه #جهان‌آرا و مخالفت علنی‌اش با 1⃣ #شفافیت آرا نمایندگات 2⃣ حمایتش از برجام، #تصمیم نظام خواندنِ آن 3⃣ و... 🔹 #نشان داد که یک مدعیِ_اصولگرایی نیز می‌تواند براحتی تبدیل ...

💢 حضور جناب #باهنر در برنامه #جهان‌آرا و مخالفت علنی‌اش با 1⃣ #شفافیت آرا نمایندگات 2⃣ حمایتش از برجام، #تصمیم نظام خواندنِ آن 3⃣ و... 🔹 #نشان داد که یک مدعیِ_اصولگرایی نیز می‌تواند براحتی تبدیل به یک #ماله‌کش_اعظم شود 🔸 فقط کاش تا قبل از #انتخابات امثال ایشان بیشتر برای ...

۱۸ مرداد 1398
13K
🌸✨ ✨ 📻|| #جهان‌آرا . °از شہید ڇمرانــ♥ پرسیدند ڪہ: تعہد بہتر اسٺ یا تخصص؟ . °گفٺ: میگویند تقوا از تخصص لازم تر اسٺ،آن را میپذیرم. °اما میگویمــ آنڪس ڪہ تخصص ندارد و ڪارے را ...

🌸✨ ✨ 📻|| #جهان‌آرا . °از شہید ڇمرانــ♥ پرسیدند ڪہ: تعہد بہتر اسٺ یا تخصص؟ . °گفٺ: میگویند تقوا از تخصص لازم تر اسٺ،آن را میپذیرم. °اما میگویمــ آنڪس ڪہ تخصص ندارد و ڪارے را میپذیرد؛ بـےتقواسٺ...🌱° . 💽|| #شهداییمـ || #شهید_چمران . . . ✨ 🌸✨

۹ مرداد 1398
3K