نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جهادی_بزرگ (۱ تصویر)

از #کافران اطاعت مکن. با آنها #جهاد کن. #جهادی_بزرگ * یک عده از کربلا درس #مذاکره می گیرند و شدیداً بدنبال #برجام های (جام زهر) متعدد؛ اما نفهمیده اند امت اسلامی، از #ترسو ها #متنفر ...

از #کافران اطاعت مکن. با آنها #جهاد کن. #جهادی_بزرگ * یک عده از کربلا درس #مذاکره می گیرند و شدیداً بدنبال #برجام های (جام زهر) متعدد؛ اما نفهمیده اند امت اسلامی، از #ترسو ها #متنفر است. * ما اما در #عاشورا جز درس #مقاومت نمی بینیم؛ ما نمونه عملی بیان ...

۷ خرداد 1395
3K