نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جنس_تنهایی (۱ تصویر)

از تنهایی ام شکایتی ندارم!! چون خیلی از آدم ها با وجود شلوغی اطرافشان همیشه تنهایند.، حال همه مان شبیه هم است فقط #جنس_تنهایی مان فرق دارد. #آرمان_تمسکنی

از تنهایی ام شکایتی ندارم!! چون خیلی از آدم ها با وجود شلوغی اطرافشان همیشه تنهایند.، حال همه مان شبیه هم است فقط #جنس_تنهایی مان فرق دارد. #آرمان_تمسکنی

۲۶ شهریور 1398
54