نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جنبش_سبزی (۱ تصویر)

. مراسم تشییع آقای هاشمی همچون سایر حاشیه های فوتش عبرت آموز بود. کسانی که در طول سه دهه تندترین نقدها را به آقای هاشمی داشتند، امروز با احترام زیر تابوتش را گرفتند و تشییعش ...

. مراسم تشییع آقای هاشمی همچون سایر حاشیه های فوتش عبرت آموز بود. کسانی که در طول سه دهه تندترین نقدها را به آقای هاشمی داشتند، امروز با احترام زیر تابوتش را گرفتند و تشییعش کردند. در مقابل کسانی که تنها از وی استفاده ابزاری کرده بودند، با بی احترامی ...

۲۳ دی 1395
132