نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جملات_زیبا (۲۱۶ تصویر)

الهی! بین روزمرگی هاتون؛ همون معجزه ای اتفاق بیفته! که آرزوشو دارین! #جملات_زیبا #جملات_قشنگ #جملات_احساسی #جملات_پرانرژی #دعا #دعای_زیبا #فانتزی #تصاویر_فانتزی #دخترانه #تصاویر_فانتزی_دخترانه #تصویر_نوشته #عکس_نوشته

الهی! بین روزمرگی هاتون؛ همون معجزه ای اتفاق بیفته! که آرزوشو دارین! #جملات_زیبا #جملات_قشنگ #جملات_احساسی #جملات_پرانرژی #دعا #دعای_زیبا #فانتزی #تصاویر_فانتزی #دخترانه #تصاویر_فانتزی_دخترانه #تصویر_نوشته #عکس_نوشته

۳ هفته پیش
5K
گمان میکردم مردم

گمان میکردم مردم "حرف های زیبا" را می پسندند؛ سال ها گذشت تا فهمیدم: اغلبِ مردم صاحبِ "حرف زیبا" را می پسندند نه خود "حرف" را! آنان خیال میکنند یک نوشته زیبا را بر قاب خانه شان آویخته اند؛ چه دروغِ بزرگی! در واقع آنان شخصِ مشهورِ "صاحبِ حرف" را ...

۳ هفته پیش
10K
بالاخره روزی می آید ، در اوج #نا_امیدی هایت؛ #خورشیدی #طلوع خواهد نمود به نام #معجزه ؛ و آن #لبخند پر #شکوه را ، که #دنیا وامدار توست ، تقدیمت خواهد نمود. #امید داشته باش! ...

بالاخره روزی می آید ، در اوج #نا_امیدی هایت؛ #خورشیدی #طلوع خواهد نمود به نام #معجزه ؛ و آن #لبخند پر #شکوه را ، که #دنیا وامدار توست ، تقدیمت خواهد نمود. #امید داشته باش! #صبر داشته باش! #ایمان داشته باش! #فانتزی #تصاویر_فانتزی #تصاویر_فانتزی_دخترانه #دخترونه #عشق #عکس_نوشته #عکس_نوشته_خاص #عکس_نوشته_عاشقانه #جملات_زیبا ...

۳ هفته پیش
15K
هرکسی در رابطه اش تا یکجایی پیش قدم میشود... تو حرف میزنی، او نمیزند تو سراغ میگیری، او نمیگیرد تو دلتنگ میشوی، او نمیشود تو دوستت دارم میگویی، او نمیگوید اما یکجا با همیشه فرق ...

هرکسی در رابطه اش تا یکجایی پیش قدم میشود... تو حرف میزنی، او نمیزند تو سراغ میگیری، او نمیگیرد تو دلتنگ میشوی، او نمیشود تو دوستت دارم میگویی، او نمیگوید اما یکجا با همیشه فرق میکند، تو میروی برای همیشه.. میدانی هر آدمی تا یکجایی در رابطه اش پاپیش میگذارد ...

۳ هفته پیش
23K
ᗩ ᗪᖇEᗩᗰᔕ Iᔕ ᗩ ᔕEEᗪ TᕼᗩT GᖇOᗯᔕ Iᑎ TᕼE ᔕOIᒪ Oᖴ ᕼOᑭ♡. [رُویا دانِه‌ایِه کِه دَر خاکِ اُمید رُشد میکُنِه؛)🐾🌾🕊] #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #انرژی_مثبت ➕ #انگیزشی 🌼 #هنر_عکاسی 📸

ᗩ ᗪᖇEᗩᗰᔕ Iᔕ ᗩ ᔕEEᗪ TᕼᗩT GᖇOᗯᔕ Iᑎ TᕼE ᔕOIᒪ Oᖴ ᕼOᑭ♡. [رُویا دانِه‌ایِه کِه دَر خاکِ اُمید رُشد میکُنِه؛)🐾🌾🕊] #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #انرژی_مثبت ➕ #انگیزشی 🌼 #هنر_عکاسی 📸

۴ هفته پیش
7K
ᗷEᗩᑌTY Iᔕᑎ'T ᗩᗷOᑌT ᕼᗩᐯIᑎG ᗩ ᑭᖇETTY ᖴᗩᑕE, IT'ᔕ ᗩᗷOᑌT ᕼᗩᐯIᑎG ᗩ ᑭᖇETTY ᗰIᑎᗪ, ᗩ ᑭᖇETTY ᕼEᗩᖇT, ᗩᑎᗪ ᗩ ᑭᖇETTY ᔕOᑌᒪ♡ [زیبایی بِه داشتَنِ یِک صورَتِ قَشَنگ نیست، بِه داشتَنِ یِک ذِهن، قَلب وَ روحِ قَشَنگِه؛)🌸🎈🖇] ...

ᗷEᗩᑌTY Iᔕᑎ'T ᗩᗷOᑌT ᕼᗩᐯIᑎG ᗩ ᑭᖇETTY ᖴᗩᑕE, IT'ᔕ ᗩᗷOᑌT ᕼᗩᐯIᑎG ᗩ ᑭᖇETTY ᗰIᑎᗪ, ᗩ ᑭᖇETTY ᕼEᗩᖇT, ᗩᑎᗪ ᗩ ᑭᖇETTY ᔕOᑌᒪ♡ [زیبایی بِه داشتَنِ یِک صورَتِ قَشَنگ نیست، بِه داشتَنِ یِک ذِهن، قَلب وَ روحِ قَشَنگِه؛)🌸🎈🖇] #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #انرژی_مثبت ➕ #انگیزشی 🌼 #هنر_عکاسی 📸

۴ هفته پیش
7K
ᗩ TᖇEE ᗯITᕼ ᔕTᖇOᑎG ᖇOOTᔕ ᒪᗩᑌGᕼᔕ ᗩT ᔕTOᖇᗰ♡ [دِرَختی کِه ریشِه‌هایِ قَوی دارِه بِه طوفان می‌خَندِه؛)🌳🔎🔮] #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #انرژی_مثبت ➕ #انگیزشی 🌼 #هنر_عکاسی 📸

ᗩ TᖇEE ᗯITᕼ ᔕTᖇOᑎG ᖇOOTᔕ ᒪᗩᑌGᕼᔕ ᗩT ᔕTOᖇᗰ♡ [دِرَختی کِه ریشِه‌هایِ قَوی دارِه بِه طوفان می‌خَندِه؛)🌳🔎🔮] #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #انرژی_مثبت ➕ #انگیزشی 🌼 #هنر_عکاسی 📸

۴ هفته پیش
7K
ᔕOᗰETIᗰEᔕ, ᗩᒪᒪ YOᑌ ᑎEEᗪ Iᔕ TO ᖴIᑎᗪ YOᑌᖇᔕEᒪᖴ♡ [گاهی اُوقات تَنها چیزی کِه اِحتیاج داری اینِه کِه خُودِتُو پِیدا کُنی؛)🗝🎡💿] #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #انرژی_مثبت ➕ #انگیزشی 🌼 #هنر_عکاسی 📸

ᔕOᗰETIᗰEᔕ, ᗩᒪᒪ YOᑌ ᑎEEᗪ Iᔕ TO ᖴIᑎᗪ YOᑌᖇᔕEᒪᖴ♡ [گاهی اُوقات تَنها چیزی کِه اِحتیاج داری اینِه کِه خُودِتُو پِیدا کُنی؛)🗝🎡💿] #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #انرژی_مثبت ➕ #انگیزشی 🌼 #هنر_عکاسی 📸

۴ هفته پیش
7K
#غروب که می شود،ناگهان ته دلمان سنگین می گردد؛ ناخود آگاه دلمان #تنگ می شود ، می گیرد ، #غم باد می کند! نمی دانیم چرا ؟ ولی همین که آخرین سوسوی #خورشید از چشمانمان ...

#غروب که می شود،ناگهان ته دلمان سنگین می گردد؛ ناخود آگاه دلمان #تنگ می شود ، می گیرد ، #غم باد می کند! نمی دانیم چرا ؟ ولی همین که آخرین سوسوی #خورشید از چشمانمان می گریزد بیشتر #حس اش می کنیم . شاید #دلتنگ کسی هستیم...دلتنگ جایی...و شاید دقیقا ...

۲۴ آذر 1398
31K
😁😁😑😑😐😐طرف شوهر کرده انگار هشت تا مدال المپیک گرفته.هر نیم ساعت استوری میکنه.ای بابا😶بهاره راهنما بیاد ببینه😃😶 . . . . . . . . . . #جمله_سنگین #جمله_زیبا #متن_خاص #متن_نوشته #فازسنگین #عاشقانه_ها #جملات_ناب #جملات_زیبا ...

😁😁😑😑😐😐طرف شوهر کرده انگار هشت تا مدال المپیک گرفته.هر نیم ساعت استوری میکنه.ای بابا😶بهاره راهنما بیاد ببینه😃😶 . . . . . . . . . . #جمله_سنگین #جمله_زیبا #متن_خاص #متن_نوشته #فازسنگین #عاشقانه_ها #جملات_ناب #جملات_زیبا #جملات_خاص #تیکه_کلفت #تیکه_خاص #تیکه_سنگین #تیکه_دار #عاشقانه #عاشقانه_خاص #عاشقانه_های_من #عاشقانه_غمگین #عاشقانه_ها20 #عاشقانه_های_آرام #عاشقانه_های_دونفره #عاشقانه👫 #عاشقانه_تنهایی #عاشقانه_های_من_و_تو ...

۲۱ آبان 1398
1K
یوناتان میدونست من دارم میمیرم ، فکر کنم جز خودم همه خبر داشتند. حتی بچه های مدرسه هم میدونستند دیر یا زود میمیرم. وقتی یوناتان اومد ازش پرسیدم. کمی مکث کرد، نمیخواست جواب بده، ولی ...

یوناتان میدونست من دارم میمیرم ، فکر کنم جز خودم همه خبر داشتند. حتی بچه های مدرسه هم میدونستند دیر یا زود میمیرم. وقتی یوناتان اومد ازش پرسیدم. کمی مکث کرد، نمیخواست جواب بده، ولی گفت:"آره... میدونم" جواب خیلی تلخی بود، مخصوصا برای کسی مثل من. اشک سریعا در چشم ...

۲۴ مهر 1398
7K
#دلنوشته #دلنوشته_ها #عکسنوشته #عکس_نوشته #دلنوشته_های_من #دل_من #جملات_زیبا #جملات_ناب

#دلنوشته #دلنوشته_ها #عکسنوشته #عکس_نوشته #دلنوشته_های_من #دل_من #جملات_زیبا #جملات_ناب

۱۴ مهر 1398
852
چه #رویاهایی که #شبانه می بافیم و آینده ای #درخشان رقم می زنیم ؛ اما ، با پشت پا زدن به تلاشی عمیق ، از کسبِ واقعی آن رویا ، در واقعیتِ خویش #عاجزانه می ...

چه #رویاهایی که #شبانه می بافیم و آینده ای #درخشان رقم می زنیم ؛ اما ، با پشت پا زدن به تلاشی عمیق ، از کسبِ واقعی آن رویا ، در واقعیتِ خویش #عاجزانه می مانیم . #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملات_انگیزشی #جملات_مثبت #مطالب_ادبی #مطالب_انگیزشی #مطالب_ناب #مطالب_آموزنده #فانتزی #فانتزی_دخترانه #کارتون #عاشقانه #حس_خوب_زندگی

۶ شهریور 1398
345
آنجا که خالی از خـداسـت ، مملو از خطـاسـت خدایا ، من همیشه به بودنت به ماندنت ، دلخوشم بابت همه مهربانیهایت ، همه خوبیهایت سپاس بی حد و اندازه ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ...

آنجا که خالی از خـداسـت ، مملو از خطـاسـت خدایا ، من همیشه به بودنت به ماندنت ، دلخوشم بابت همه مهربانیهایت ، همه خوبیهایت سپاس بی حد و اندازه ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #خدا #خدایا #خداوند #مناجات #الهی #توکل #آیات #آیه #سخن #سخنان_ناب #عکسنوشته ...

۱ شهریور 1398
209
-■هَرگِز تَسلیم نَشُو؛)☝️🌈■- Never Give Up... #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

-■هَرگِز تَسلیم نَشُو؛)☝️🌈■- Never Give Up... #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

۳۱ مرداد 1398
223
-■داستانِ خُودِت رُو بِنِویس تا شُکوهِ خُودِت روُ بِسازی؛)✏️🗝■- Write your own story to create you own glory. #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

-■داستانِ خُودِت رُو بِنِویس تا شُکوهِ خُودِت روُ بِسازی؛)✏️🗝■- Write your own story to create you own glory. #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

۳۱ مرداد 1398
273
-■بازی رُو تَغییر بِدِه، نَذار بازی تَغییرِت بِدِه؛)🎲💯■- Change the game, don't let the game change you #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

-■بازی رُو تَغییر بِدِه، نَذار بازی تَغییرِت بِدِه؛)🎲💯■- Change the game, don't let the game change you #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

۳۱ مرداد 1398
248
-■یادِت باشِه، این نیز بُگذَرَد؛)👣🕊■- Remember that this too shall pass. #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

-■یادِت باشِه، این نیز بُگذَرَد؛)👣🕊■- Remember that this too shall pass. #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

۳۱ مرداد 1398
197
-■هَمِه‌یِ ما یِه رُویایی داریم کِه باهاش حالِمون خوبِه؛)💫🎹■- We all have a dream with which we are good. #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

-■هَمِه‌یِ ما یِه رُویایی داریم کِه باهاش حالِمون خوبِه؛)💫🎹■- We all have a dream with which we are good. #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

۳۱ مرداد 1398
261
-■چیزی کِه ما رُو تَعریف میکُنِه، چِگونِگی بُلَند شُدَن بَعد اَز سُقوطِه؛)🗿🏳■- What defines us is how well we rise after falling. #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

-■چیزی کِه ما رُو تَعریف میکُنِه، چِگونِگی بُلَند شُدَن بَعد اَز سُقوطِه؛)🗿🏳■- What defines us is how well we rise after falling. #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #جملات_انگلیسی 📌 #عکس_نوشته 📝📝 #انرژی_مثبت ➕🌼

۳۱ مرداد 1398
318