نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جملات_زیبا (۱۸۶ تصویر)

#خدا #قیامت #توانستن #مسئولیت #پند #اندرز #مفهومی #عکسنوشته #عکس_نوشته #تلنگر #واقعیت #افسوس #جملات_زیبا

#خدا #قیامت #توانستن #مسئولیت #پند #اندرز #مفهومی #عکسنوشته #عکس_نوشته #تلنگر #واقعیت #افسوس #جملات_زیبا

۱ روز پیش
3K
#عکسنوشته #عکس_نوشته #انیمه #جملات_زیبا

#عکسنوشته #عکس_نوشته #انیمه #جملات_زیبا

۳ هفته پیش
5K
‌﷽ این روزها باید سنگ شد… …و هرگز سنگ ڪسی را بہ سینہ نزد… …باید سرد و سنگین …مثلِ آنھا ڪہ قلب ندارند… …هرڪہ آمد و مدعی عشق بود را سنگسار ڪرد… @h_n_268 …تا ڪسی ...

‌﷽ این روزها باید سنگ شد… …و هرگز سنگ ڪسی را بہ سینہ نزد… …باید سرد و سنگین …مثلِ آنھا ڪہ قلب ندارند… …هرڪہ آمد و مدعی عشق بود را سنگسار ڪرد… @h_n_268 …تا ڪسی نیاید و …با هزار ترفند و نقاب… دلت را ببرد و… شڪستہ پس بیاورد و… ...

۱۶ خرداد 1398
14K
ʙᴇ ʟɪᴋᴇ ᴀ sᴜɴғʟᴏᴡᴇʀ ʀɪsᴇ , sʜɪɴᴇ ᴀɴᴅ ʜᴏʟᴅ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀᴅ ʜɪɢᴋ

ʙᴇ ʟɪᴋᴇ ᴀ sᴜɴғʟᴏᴡᴇʀ ʀɪsᴇ , sʜɪɴᴇ ᴀɴᴅ ʜᴏʟᴅ ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀᴅ ʜɪɢᴋ "•مِثلِ گُلِ آفتاب گَردان باش بُلَند شُو ، بِدِرَخش وَ سَرِتُو بالا بِگیر🌞🌻"• #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #انرژی_مثبت 😌💫 #جملات_انگلیسی 📌

۱۱ خرداد 1398
6K
ʟᴇᴛ ɢo oғ тнᴇ ᴘᴀsᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ɴᴇᴇᴅ ʏᴏᴜʀ ʜᴀɴᴅs ғʀᴇᴇ тo ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛʜᴇ ғᴜᴛᴜʀᴇ •

ʟᴇᴛ ɢo oғ тнᴇ ᴘᴀsᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ɴᴇᴇᴅ ʏᴏᴜʀ ʜᴀɴᴅs ғʀᴇᴇ тo ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛʜᴇ ғᴜᴛᴜʀᴇ •"گُذَشتِه رُو رَها کُن ، بایَد دَستات آزاد باشِه تا بِتونی بِه آیَندِه خُوش آمَد بِگی🌊👐"• #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #انرژی_مثبت 😌💫 #جملات_انگلیسی 📌

۱۱ خرداد 1398
6K
ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴄᴏᴍᴇs ᴛᴏ ʏᴏᴜ ᴀᴛ ᴛʜᴇ ʀɪɢʜᴛ ᴛɪᴍᴇ. ʙᴇ ᴘᴀᴛɪᴇɴᴛ •

ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴄᴏᴍᴇs ᴛᴏ ʏᴏᴜ ᴀᴛ ᴛʜᴇ ʀɪɢʜᴛ ᴛɪᴍᴇ. ʙᴇ ᴘᴀᴛɪᴇɴᴛ •"هَر چیزی دَر زَمانِ خُودِش دُرُست میشِه، پَس صَبور باش🌟💕"• #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #انرژی_مثبت 😌💫 #جملات_انگلیسی 📌

۱۱ خرداد 1398
6K
I ʜᴀᴠᴇ ғᴏᴜɴᴅ ᴛʜᴀᴛ ɪғ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ ʟɪғᴇ, ʟɪғᴇ ᴡɪʟʟ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ʙᴀᴄᴋ •

I ʜᴀᴠᴇ ғᴏᴜɴᴅ ᴛʜᴀᴛ ɪғ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ ʟɪғᴇ, ʟɪғᴇ ᴡɪʟʟ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ ʙᴀᴄᴋ •"مَن دَریافتَم کِه اَگَر زِندِگی را دوست داشتِه باشی ، زِندِگی هَم تُو را دوست خواهَد داشت🍃🌚"• #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #انرژی_مثبت 😌💫 #جملات_انگلیسی 📌

۱۱ خرداد 1398
7K
ᴛʜᴇʀᴇ ᴀʀᴇ sᴏ ᴍᴀɴʏ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʀᴇᴀsᴏɴs ᴛᴏ ʙᴇ ʜᴀᴘᴘʏ •

ᴛʜᴇʀᴇ ᴀʀᴇ sᴏ ᴍᴀɴʏ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʀᴇᴀsᴏɴs ᴛᴏ ʙᴇ ʜᴀᴘᴘʏ •"دَلایِلِ زیبایِ زیادی هَست کِه شاد باشی😄🍓"• #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #انرژی_مثبت 😌💫 #جملات_انگلیسی 📌

۱۱ خرداد 1398
6K
ᴏɴᴇ ᴅᴀʏ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀʟɪᴛʏ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍs •

ᴏɴᴇ ᴅᴀʏ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀʟɪᴛʏ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍs •"روزی واقِعیَت اَز رُویاهات هَم بِهتَر خواهَد شُد🌿☺"• #مفهومی 💛 #جملات_زیبا 📚 #انرژی_مثبت 😌💫 #جملات_انگلیسی 📌

۱۱ خرداد 1398
6K
حس خوب یک تابستان خاطره : هیچ عصری بعد از ظهر #تابستان نمی شود . #کودکی هایمان را در تابستان های داغ ؛ میان کوچه های شلوغ؛ دنبال گربه های پشمالو؛ کنار باغ های سرسبز؛ ...

حس خوب یک تابستان خاطره : هیچ عصری بعد از ظهر #تابستان نمی شود . #کودکی هایمان را در تابستان های داغ ؛ میان کوچه های شلوغ؛ دنبال گربه های پشمالو؛ کنار باغ های سرسبز؛ جوی های پر آب؛ زمین های خاکی فوتبال؛ گوشه های حیاط روی قایچه های رنگین ...

۸ خرداد 1398
13K
سوره قابل تامل آنچه خوبی به تو می رسد از طرف خداست آنچه بدی به تو می‌رسد از طرف خودت است نسا/79 واقعا همینه دقیق فکر کن👌 #موفقیت #مثبت_اندیشی #انرژی_مثبت #خودشناسی #خوشبختی #قانون_جذب #جملات_زیبا #جملات_ناب ...

سوره قابل تامل آنچه خوبی به تو می رسد از طرف خداست آنچه بدی به تو می‌رسد از طرف خودت است نسا/79 واقعا همینه دقیق فکر کن👌 #موفقیت #مثبت_اندیشی #انرژی_مثبت #خودشناسی #خوشبختی #قانون_جذب #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملات_انگیزشی #جملات_مثبت #متفاوت_باش #شجاعت_داشته_باش

۸ خرداد 1398
6K
گاهی #رها رها رها شویم . در #لحظه ای در این زمان پر آشوب محو گردیم و در اعماق #افکاری میان نوازش نسیمی خنک پاهایمان را از کفش های بی روح بیرون کشانیم و روی ...

گاهی #رها رها رها شویم . در #لحظه ای در این زمان پر آشوب محو گردیم و در اعماق #افکاری میان نوازش نسیمی خنک پاهایمان را از کفش های بی روح بیرون کشانیم و روی #ساحل خیس خورده از #امواج بخشاینده #دریا نرم نرمک قدم برداریم . گاهی #موسیقی مسحور ...

۲۹ اردیبهشت 1398
12K
میتوان خیلی ساده #مهربان بود😊 #بخشنده بودن مال فراوان نمیخواهد #دل بزرگ می خواهد😊 امیرالمومنین علی‌ علیه السلام : #سخاوت و #شجاعت خصلت‏ های والایی هستند که #خداوند #سبحان آن دو را در وجود هر ...

میتوان خیلی ساده #مهربان بود😊 #بخشنده بودن مال فراوان نمیخواهد #دل بزرگ می خواهد😊 امیرالمومنین علی‌ علیه السلام : #سخاوت و #شجاعت خصلت‏ های والایی هستند که #خداوند #سبحان آن دو را در وجود هر کس که #دوستش داشته و او را #آزموده باشد می‏ گذارد #رمضان #افطار #روزه #افطاری ...

۲۸ اردیبهشت 1398
17K
#کودکی را #دوست دارم😊 ♤بی هیچ #بهانه ای #مهربانی ...☺ ♤بی هیچ #کینه ای #میبخشی ...🤗 ♤بی هیچ #دلیلی #میخندی ...😍 #لحظه هایی را برای کودکی کردن کنار بگذاریم ... 😎 #گاهی همین ، #حال ...

#کودکی را #دوست دارم😊 ♤بی هیچ #بهانه ای #مهربانی ...☺ ♤بی هیچ #کینه ای #میبخشی ...🤗 ♤بی هیچ #دلیلی #میخندی ...😍 #لحظه هایی را برای کودکی کردن کنار بگذاریم ... 😎 #گاهی همین ، #حال #دلمان را #خوب ، #بهتر میکند.👍 #تصاویر_فانتزی #تصاویرعاشقانه #دخترانه #فانتزی_دخترونه #جملات_زیبا #جملات_ناب #جملات_مثبت #کارتونی #کارتون ...

۲۷ اردیبهشت 1398
13K
میشود بی هیچ #دلیلی باید #دوست داشت ، #عشق ورزید ، #لبخند زد . نه برای آنکه #خوشآیند دیگران باشد ؛ بلکه به این خاطر که : #آرامشی درونی با #احساساتی زیبا ، وجودت را ...

میشود بی هیچ #دلیلی باید #دوست داشت ، #عشق ورزید ، #لبخند زد . نه برای آنکه #خوشآیند دیگران باشد ؛ بلکه به این خاطر که : #آرامشی درونی با #احساساتی زیبا ، وجودت را #غرق در #نعمت #خوشبختی کند . گاهی ، لازم است ؛ برای #دل خودمان #مهربان ...

۲۶ اردیبهشت 1398
15K
#دید #زیبا و #مثبت داشتن ؛ یکی از #برترین #مواهبی است که #خدا ممکن است به کسی #ببخشد. #غم هایت را #لحظه ای و #شادی هایت را هردم در #وجودت #حس کنی. این #نگاه #زیبا ...

#دید #زیبا و #مثبت داشتن ؛ یکی از #برترین #مواهبی است که #خدا ممکن است به کسی #ببخشد. #غم هایت را #لحظه ای و #شادی هایت را هردم در #وجودت #حس کنی. این #نگاه #زیبا رو براتون #آرزو میکنم. #فانتزی #فانتزی_دخترونه #صبح_بخیر #کارتونی #کارتون #دخترانه #بهار #جملات_ناب #جملات_زیبا #جملات_مثبت

۲۶ اردیبهشت 1398
16K
کدامِ شما بعضی وقتها دیوانه نشده؟ کدامِ شما دور و بر یک خانه به هوای دیدن یک آدم خاص با ماشین دور نزده؟ کدامِ شما دائم به یک کافه خاص سر نزده؟یا با سماجت به ...

کدامِ شما بعضی وقتها دیوانه نشده؟ کدامِ شما دور و بر یک خانه به هوای دیدن یک آدم خاص با ماشین دور نزده؟ کدامِ شما دائم به یک کافه خاص سر نزده؟یا با سماجت به یک عکس کهنه زل نزده؟ کدامتان برای انتخاب هر کلمه ی یک نامه جان نکنده ...

۱۹ فروردین 1398
11K
از یک جایی به بعد دلت میخواهد همه چیز را واگذار کنی نامه استعفایت را روی میز دنیا بگذاری … کیفت را برداری و به دورترین جایی که می شناسی بروی چای بنوشی سیگارت را ...

از یک جایی به بعد دلت میخواهد همه چیز را واگذار کنی نامه استعفایت را روی میز دنیا بگذاری … کیفت را برداری و به دورترین جایی که می شناسی بروی چای بنوشی سیگارت را دود کنی و به هیچ چیز فکر نکنی … از یک جایی به بعد دلت ...

۱۹ فروردین 1398
6K
- رفتن بد است.. اما بعضی ماندن‌ها هم افتخار ندارد! و این انصاف نیست که همیشه انگشتِ اتهام به سمتِ آن‌هایی باشد که می‌روند اگر در یک رابطه می‌مانی اما یک‌دفعه تغییر رفتار می‌دهی بی ...

- رفتن بد است.. اما بعضی ماندن‌ها هم افتخار ندارد! و این انصاف نیست که همیشه انگشتِ اتهام به سمتِ آن‌هایی باشد که می‌روند اگر در یک رابطه می‌مانی اما یک‌دفعه تغییر رفتار می‌دهی بی اعتنا می‌شوی، سرد می‌شوی دوستت دارم‌هایش را می‌شنوی و به رویِ خودت نمی‌آوری بی قراری‌هایش ...

۱۹ فروردین 1398
6K
روزهایِ زیادیست که غریبه های زیادی را در گوشه و کنارِ زندگی ام میبینم با صورتک هایِ مصنوعی چهره هایِ نا آشنا تر و نگاه هایِ گنگ تر جگر گوشه هایی که لحظه هایِ بی ...

روزهایِ زیادیست که غریبه های زیادی را در گوشه و کنارِ زندگی ام میبینم با صورتک هایِ مصنوعی چهره هایِ نا آشنا تر و نگاه هایِ گنگ تر جگر گوشه هایی که لحظه هایِ بی شماری را به خاطره بازی با انها سر کرده ام خنده هایِ از سرِ خوشی ...

۱۹ فروردین 1398
5K