نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جمعه_سال (۲ تصویر)

آخرین #جمعه_سال است #کجایی_آقا ؟؟؟؟

آخرین #جمعه_سال است #کجایی_آقا ؟؟؟؟

۲۴ اسفند 1397
57
آسمان غرق #خیال است #کجایی_آقا اخرین #جمعه_سال است #کجایی_آقا یک نفر #عاشق اگر بود #زمین میفهمید #عاشقی بی تو #محال است #کجایی_آقا #آقا_جان یک سال گذشت و ما صورت زیبای شما رو ندیدم یک سال ...

آسمان غرق #خیال است #کجایی_آقا اخرین #جمعه_سال است #کجایی_آقا یک نفر #عاشق اگر بود #زمین میفهمید #عاشقی بی تو #محال است #کجایی_آقا #آقا_جان یک سال گذشت و ما صورت زیبای شما رو ندیدم یک سال از عمرمون رفت و هیچ کاری برای یاریه شما نکردیم آقا جان کمک کن فقط ...

۲۵ اسفند 1396
212