نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جمعــــــــه (۲ تصویر)

💫 #کجاست.اقا؟ بازهم #جمعه ای فرا رسید بازهم رسیدم به ندبه های آدینه ، أیْنَ؟ أیْنَ؟ أیْنَ الْحَسَنُ و أیْنَ الْحُسَیْن؟ أیْنَ أبناءُ الْحُسَیْن؟ بازهم #جمعه ای آمد وباز هم دلتنگی های ندبه. کجاست روشنی ...

💫 #کجاست.اقا؟ بازهم #جمعه ای فرا رسید بازهم رسیدم به ندبه های آدینه ، أیْنَ؟ أیْنَ؟ أیْنَ الْحَسَنُ و أیْنَ الْحُسَیْن؟ أیْنَ أبناءُ الْحُسَیْن؟ بازهم #جمعه ای آمد وباز هم دلتنگی های ندبه. کجاست روشنی چشم رسول الله(ص)؟ کجاست حسن (ع)؟ و کجاست حسین (ع)؟ کجایندپسران حسین کجاست منتقم خون ...

۱۴ تیر 1398
368
کاندیدای محبوب دلــم... خواستیم بگوییم

کاندیدای محبوب دلــم... خواستیم بگوییم "چرا نیــــــــامدی ؟!..." دیدیم که حق داری ! تعطیل تر از #جمعــــــــه ، خود مــــــــا هستیم...

۱۵ اردیبهشت 1396
18