نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جمشید_و_رفیقش (۳ تصویر)

#پاییز #جمشید_و_رفیقش #بخش_دوم جمشید پا می شه می ره کنار پنجره، فکر می کنه ما حالیمون نیست ... هر سال همینه کارش ... می گم جمشید ما چرا تا این زرد و قرمزا رو می ...

#پاییز #جمشید_و_رفیقش #بخش_دوم جمشید پا می شه می ره کنار پنجره، فکر می کنه ما حالیمون نیست ... هر سال همینه کارش ... می گم جمشید ما چرا تا این زرد و قرمزا رو می بینیم بند دلمون پاره می شه؟ پس کدوم رنگا قراره حال ما رو خوب کنن، ...

۱ مهر 1398
45K
#بخش_دوم #جمشید_و_رفیقش بعد حالا می‌رسیم سر قضیه مهمانی ... آقا ما مُرده‌ی مهمانی هستیم ...! متاسفانه فضای آسایشگاه به‌گونه‌ایه ، که انسان خجالت می‌کشه بگه آقا ، بیا بریم مهمونی یه‌تکونی بدیم، دل‌مون وا شه ...

#بخش_دوم #جمشید_و_رفیقش بعد حالا می‌رسیم سر قضیه مهمانی ... آقا ما مُرده‌ی مهمانی هستیم ...! متاسفانه فضای آسایشگاه به‌گونه‌ایه ، که انسان خجالت می‌کشه بگه آقا ، بیا بریم مهمونی یه‌تکونی بدیم، دل‌مون وا شه .‌‌‌‌.. بیش‌تر زندگیا الان طوری شده ، تو مسائل هنری و حرف‌های به‌دردبخوره ... ولی ...

۳۱ شهریور 1398
25K
#بخش_اول #جمشید_و_رفیقش شب خودش یه‌چیزیه ..‌. تو شب یه‌کارایی هست که توو روز نیست؛ مثلن یه‌چیزی که فورا به‌ذهن انسان می‌رسه دیدار ِ یار ... دیدار یار بیش‌ترش توو شبه دیگه ... توو روز یه‌حالت ...

#بخش_اول #جمشید_و_رفیقش شب خودش یه‌چیزیه ..‌. تو شب یه‌کارایی هست که توو روز نیست؛ مثلن یه‌چیزی که فورا به‌ذهن انسان می‌رسه دیدار ِ یار ... دیدار یار بیش‌ترش توو شبه دیگه ... توو روز یه‌حالت معمولی و چه خبر، تو چطوری و مراقبت کن و غیره پیش می‌آد، انسان اصن ...

۳۱ شهریور 1398
17K