نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جـــــامــــانده_ام (۲ تصویر)

کجـــــا مـــے روی؟ ای #مسافـــــر ! درنگی کـــــن ... ببـــــر با خـــــودت پـــــارهٔ دیگـــــرت را ... #جـــــامــــانده_ام #خاکیان_خدایی

کجـــــا مـــے روی؟ ای #مسافـــــر ! درنگی کـــــن ... ببـــــر با خـــــودت پـــــارهٔ دیگـــــرت را ... #جـــــامــــانده_ام #خاکیان_خدایی

۲۳ مهر 1397
8K
کجـــــا مـــے روی؟ ای مسافـــــر ! درنگی کـــــن ... ببـــــر با خـــــودت پـــــارهٔ دیگـــــرت را ... #یادمان_یادتان #شهدا #جـــــامــــانده_ام

کجـــــا مـــے روی؟ ای مسافـــــر ! درنگی کـــــن ... ببـــــر با خـــــودت پـــــارهٔ دیگـــــرت را ... #یادمان_یادتان #شهدا #جـــــامــــانده_ام

۲۱ تیر 1397
3K