نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جشن_آذرگان (۳ تصویر)

#جشن_آذرگان در نُهمین روز از آذرماه در گاهشمار زرتشتی که نام روز و ماه یکی می‌شود یعنی روز آذر در ماه آذر، جشن « آذرگان » برگزار می شود که در گاهشمار خورشیدی برابر است ...

#جشن_آذرگان در نُهمین روز از آذرماه در گاهشمار زرتشتی که نام روز و ماه یکی می‌شود یعنی روز آذر در ماه آذر، جشن « آذرگان » برگزار می شود که در گاهشمار خورشیدی برابر است با سوم آذر ماه خورشیدی. ابوریحان بیرونی در صفحه ۲۵۶ ترجمهی آثارالباقیه دربارهی این جشن ...

۱۰ آذر 1395
12K
ادب‌سار: 🔥🔥🔥🔥 goo.gl/45lF2F 🔥جشن آذرگان🔥 🔥جشن آذرگان، به فرخندگی هم‌نام شدن روز آذر در ماه آذر و در ستایش آذر(آتش) برگزار می‌شد. 🔥این جشن در گاهشمار(تقویم) امروز ایرانیان برابر با روز سوم آذر است. 🔥آتش، ...

ادب‌سار: 🔥🔥🔥🔥 goo.gl/45lF2F 🔥جشن آذرگان🔥 🔥جشن آذرگان، به فرخندگی هم‌نام شدن روز آذر در ماه آذر و در ستایش آذر(آتش) برگزار می‌شد. 🔥این جشن در گاهشمار(تقویم) امروز ایرانیان برابر با روز سوم آذر است. 🔥آتش، یکی از چهار پاره‌ی پرهام(عنصر طبیعت) است که ایرانیان باستان به پاکی آن باور داشتند. ...

۳ آذر 1395
3K
#جشن_آذرگان نُهمین روز از آذرماه در گاهشمار زرتشتی که نام روز و ماه یکی می‌شود یعنی روز آذر در ماه آذر، جشن « آذرگان » برگزار می شود که در گاهشمار خورشیدی برابر است با ...

#جشن_آذرگان نُهمین روز از آذرماه در گاهشمار زرتشتی که نام روز و ماه یکی می‌شود یعنی روز آذر در ماه آذر، جشن « آذرگان » برگزار می شود که در گاهشمار خورشیدی برابر است با سوم آذر ماه خورشیدی. فرخندگی هم نامی روز و ماه به نام ایزد آذر و ...

۴ آذر 1394
2K