نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جرات_داشته_باش (۴ تصویر)

#معرفی_کتاب #جرات_داشته_باش «اگر به دیگران خوبی کنم، هرگز مرا طرد نمی کنند.» فکر می کنید اگر زندگیتان را صرف برآوردن خواسته های اطرافیانتان کنید، آن ها شما را بهتر می پذیرند. اشکال این تفکر این ...

#معرفی_کتاب #جرات_داشته_باش «اگر به دیگران خوبی کنم، هرگز مرا طرد نمی کنند.» فکر می کنید اگر زندگیتان را صرف برآوردن خواسته های اطرافیانتان کنید، آن ها شما را بهتر می پذیرند. اشکال این تفکر این است که کم کم شما را به سمت نوعی رفتار فداکارانه که کمی قبل آن ...

۲۳ تیر 1398
9K
#معرفی_کتاب📚 #جرات_داشته_باش افزایش اعتماد به نفس با کتاب«جرات داشته باش» کتاب«جرات داشته باش»که درباره راه های افزایش اعتماد به نفس است، منتشر شد. فردریک فانژه استاد دانشگاه و روان درمانگر مشهور فرانسوی است که در ...

#معرفی_کتاب📚 #جرات_داشته_باش افزایش اعتماد به نفس با کتاب«جرات داشته باش» کتاب«جرات داشته باش»که درباره راه های افزایش اعتماد به نفس است، منتشر شد. فردریک فانژه استاد دانشگاه و روان درمانگر مشهور فرانسوی است که در این کتاب از تجربیات بالینی خودش در رابطه با مراجعانش که مشکل کمبود اعتماد به ...

۷ اردیبهشت 1398
10K
#معرفی_کتاب📚 #جرات_داشته_باش افزایش اعتماد به نفس با کتاب«جرات داشته باش» کتاب«جرات داشته باش»که درباره راه های افزایش اعتماد به نفس است، منتشر شد. فردریک فانژه استاد دانشگاه و روان درمانگر مشهور فرانسوی است که در ...

#معرفی_کتاب📚 #جرات_داشته_باش افزایش اعتماد به نفس با کتاب«جرات داشته باش» کتاب«جرات داشته باش»که درباره راه های افزایش اعتماد به نفس است، منتشر شد. فردریک فانژه استاد دانشگاه و روان درمانگر مشهور فرانسوی است که در این کتاب از تجربیات بالینی خودش در رابطه با مراجعانش که مشکل کمبود اعتماد به ...

۲۱ فروردین 1398
13K
#معرفی_کتاب 📚 جرات داشته باش از ترس واکنش‌های دیگران، انتقادهایتان را برای خودتان نگه می‌دارید. بنابراین، دیگران همچنان ادامه می‌دهند و شما هم با آزردگیخاطر از اینکه جواب آنها را نداده‌اید، از خودتان ناراضی هستید. ...

#معرفی_کتاب 📚 جرات داشته باش از ترس واکنش‌های دیگران، انتقادهایتان را برای خودتان نگه می‌دارید. بنابراین، دیگران همچنان ادامه می‌دهند و شما هم با آزردگیخاطر از اینکه جواب آنها را نداده‌اید، از خودتان ناراضی هستید. به خودتان می‌گویید: «مثل دستمالی هستم که هرکسی پاهایش را با آن خشک می‌کند! یا ...

۲۴ بهمن 1397
5K