نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جذبه (۵ تصویر)

اوه 😍#جذبه

اوه 😍#جذبه

۱۷ مرداد 1396
11
‍ #استقامت #ذکر #آخوند_کاشی #جذبه 🔻اگر انسان یک کم در انجام اذکارِ مداوم و اعمال صالح سماجت کرد و پیش رفت و اسقامت کرد، صفحه ذهن و دل اشتغال به اسماء واذکار پیدا می‏ کند ...

‍ #استقامت #ذکر #آخوند_کاشی #جذبه 🔻اگر انسان یک کم در انجام اذکارِ مداوم و اعمال صالح سماجت کرد و پیش رفت و اسقامت کرد، صفحه ذهن و دل اشتغال به اسماء واذکار پیدا می‏ کند و کم کم حالت جذبه پدید می‌آورد؛ یعنی هر وقتی که فراغتی پیدا بشود نفس ...

۱ خرداد 1396
14
#جذبه رو حال کنین خخخخخ

#جذبه رو حال کنین خخخخخ

۶ فروردین 1396
10
سوکی #جذبه

سوکی #جذبه

۱۸ مرداد 1395
10
#جذبه #نی_نی_جلف

#جذبه #نی_نی_جلف

۲۷ شهریور 1394
14