نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جبران‌خلیل‌جبران (۴ تصویر)

بِخَند...:)°° چِرا که غَمِ تُ...💔°° دُنیا را عَوَض نِمی‌کُنَد...🌍°° #جبران‌خلیل‌جبران #دلتون‌شادُ‌‌لبتون‌خندون

بِخَند...:)°° چِرا که غَمِ تُ...💔°° دُنیا را عَوَض نِمی‌کُنَد...🌍°° #جبران‌خلیل‌جبران #دلتون‌شادُ‌‌لبتون‌خندون

۲ هفته پیش
2K
اگر کسی را دوست داری بگذار برود، که اگر بازگشت همیشه متعلق به توست، و اگر بازنگشت از ابتدا نیز تعلقی به تو نداشته است. این قانون همیشگی است، که عشق ژرفایش را جز در ...

اگر کسی را دوست داری بگذار برود، که اگر بازگشت همیشه متعلق به توست، و اگر بازنگشت از ابتدا نیز تعلقی به تو نداشته است. این قانون همیشگی است، که عشق ژرفایش را جز در لحظه‌ی فراق درنمی‌یابد. #جبران‌خلیل‌جبران

۲ هفته پیش
6K
🍁🍃اگر کسی را دوست داری بگذار برود، که اگر بازگشت همیشه متعلق به توست، و اگر بازنگشت از ابتدا نیز تعلقی به تو نداشته است. این قانون همیشگی است، که عشق ژرفایش را جز در ...

🍁🍃اگر کسی را دوست داری بگذار برود، که اگر بازگشت همیشه متعلق به توست، و اگر بازنگشت از ابتدا نیز تعلقی به تو نداشته است. این قانون همیشگی است، که عشق ژرفایش را جز در لحظه‌ی فراق درنمی‌یابد. #جبران‌خلیل‌جبران

۲۴ مهر 1398
6K
❥ اگر کسی را #دوست_داری بگذار برود، که اگر بازگشت همیشه متعلق به توست، و اگر بازنگشت از ابتدا نیز تعلقی به تو نداشته است. این قانون همیشگی است، که #عشق ژرفایش را جز در ...

❥ اگر کسی را #دوست_داری بگذار برود، که اگر بازگشت همیشه متعلق به توست، و اگر بازنگشت از ابتدا نیز تعلقی به تو نداشته است. این قانون همیشگی است، که #عشق ژرفایش را جز در لحظه‌ی فراق درنمی‌یابد. #جبران‌خلیل‌جبران

۲۴ مهر 1398
4K