نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جای_شهــدا_خالی (۵ تصویر)

#کلام‌آخر یا فاطمـہ گفتیم . . . گذشتیم زِ طوفان گفتیم علی . . . ناشدنے هم ، شدنی شد #خداقوت_سردار✌ ️ #جای_شهــدا_خالی #پایان_داعش_تبریڪ #شبتون_شهدایی ┄┅═══✼🍃 🌹 🍃 ✼═══┅┄

#کلام‌آخر یا فاطمـہ گفتیم . . . گذشتیم زِ طوفان گفتیم علی . . . ناشدنے هم ، شدنی شد #خداقوت_سردار✌ ️ #جای_شهــدا_خالی #پایان_داعش_تبریڪ #شبتون_شهدایی ┄┅═══✼🍃 🌹 🍃 ✼═══┅┄

۱ آذر 1396
32
یا فاطمـہ گفتیم . . . گذشتیم زِ طوفان گفتیم علی . . . ناشدنے هم ، شدنی شد #خداقوت_سردار✌ ️ #جای_شهــدا_خالی #پایان_داعش_تبریڪ

یا فاطمـہ گفتیم . . . گذشتیم زِ طوفان گفتیم علی . . . ناشدنے هم ، شدنی شد #خداقوت_سردار✌ ️ #جای_شهــدا_خالی #پایان_داعش_تبریڪ

۳۰ آبان 1396
155
یا فاطمـہ گفتیم . . . گذشتیم زِ طوفان گفتیم علی . . . ناشدنے هم ، شدنی شد #خداقوت_سردار✌ ️ #جای_شهــدا_خالی #پایان_داعش_تبریڪ_از_سوریه_عراق

یا فاطمـہ گفتیم . . . گذشتیم زِ طوفان گفتیم علی . . . ناشدنے هم ، شدنی شد #خداقوت_سردار✌ ️ #جای_شهــدا_خالی #پایان_داعش_تبریڪ_از_سوریه_عراق

۳۰ آبان 1396
28
یا فاطمـہ گفتیم . . . گذشتیم زِ طوفان گفتیم علی . . . ناشدنے هم ، شدنی شد #خداقوت_سردار✌ ️ #جای_شهــدا_خالی #پایان_داعش_تبریڪ 👇 👇 🌸 🕊 @pelakkhaki 👆 👆 🌸 🕊

یا فاطمـہ گفتیم . . . گذشتیم زِ طوفان گفتیم علی . . . ناشدنے هم ، شدنی شد #خداقوت_سردار✌ ️ #جای_شهــدا_خالی #پایان_داعش_تبریڪ 👇 👇 🌸 🕊 @pelakkhaki 👆 👆 🌸 🕊

۳۰ آبان 1396
37
یا فاطمـہ گفتیم . . . گذشتیم زِ طوفان گفتیم علی . . . ناشدنے هم ، شدنی شد #خداقوت_سردار✌ ️ #جای_شهــدا_خالی #پایان_داعش_تبریڪ

یا فاطمـہ گفتیم . . . گذشتیم زِ طوفان گفتیم علی . . . ناشدنے هم ، شدنی شد #خداقوت_سردار✌ ️ #جای_شهــدا_خالی #پایان_داعش_تبریڪ

۳۰ آبان 1396
34