نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جای_خالی_ات_اما (۱ تصویر)

#متن_خودم #جای_خالی_ات_اما :) آفتاب که در میانه قرار می گرفت قلبمان نجوایش را شروع میکرد و هراسان اما خندان چشممان را همچو پنجره ای رو به بی کران دریا باز میکرد.. ساعت را نه تکرار ...

#متن_خودم #جای_خالی_ات_اما :) آفتاب که در میانه قرار می گرفت قلبمان نجوایش را شروع میکرد و هراسان اما خندان چشممان را همچو پنجره ای رو به بی کران دریا باز میکرد.. ساعت را نه تکرار بلکه از بر بودیم برای وصل وصال.. اما انگار دلیل با نظمی های اخیر وجود ...

۳۰ آذر 1397
19