نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جانا (۱۱۳ تصویر)

تَمومِ دُنیآ بِہ کِنآر اون لَحظِہ اے کہ عکسِتو رو پُروفآیلِت میبینَم بِہ کِنآر😍💜 #جانا

تَمومِ دُنیآ بِہ کِنآر اون لَحظِہ اے کہ عکسِتو رو پُروفآیلِت میبینَم بِہ کِنآر😍💜 #جانا

۲۷ مرداد 1398
6K
هر لبخندت شگوفه قرمزی ست که بهار امسال را قشنگ تر میکند. . . #جانا

هر لبخندت شگوفه قرمزی ست که بهار امسال را قشنگ تر میکند. . . #جانا

۲۷ مرداد 1398
4K
. #جانا ! کجایِ جهانی بدونِ من ؟! برگرد بی تو نبضِ جهانم نمی زند ، با شانه ها و آینه ها قهر کرده ام ، لکنت گرفته قلبِ زمانم ، نمی زند #نرگس_صرافیان_طوفان ✌️

. #جانا ! کجایِ جهانی بدونِ من ؟! برگرد بی تو نبضِ جهانم نمی زند ، با شانه ها و آینه ها قهر کرده ام ، لکنت گرفته قلبِ زمانم ، نمی زند #نرگس_صرافیان_طوفان ✌️

۱۶ مرداد 1398
4K
بندِ #دلِ من به لبخندهاۍ #تــو بند است #جانا...

بندِ #دلِ من به لبخندهاۍ #تــو بند است #جانا...

۲۱ تیر 1398
5K
http://dl.nex1music.ir/1398/02/28/Aron%20Afshar%20-%20Khato%20Neshan%20[128].mp3?time=1559212414&filename=/1398/02/28/Aron%20Afshar%20-%20Khato%20Neshan%20[128].mp3 فی البداهه... میدانی #جانا من بارها نام #طوووووووووووووووووووووووووو را روی پنجره های مه گرفته #نوشته ام و با ترس #جرمم را پاک کرده ام که مبادا مردم شهر با نامت #عاشقی کنند............

http://dl.nex1music.ir/1398... فی البداهه... میدانی #جانا من بارها نام #طوووووووووووووووووووووووووو را روی پنجره های مه گرفته #نوشته ام و با ترس #جرمم را پاک کرده ام که مبادا مردم شهر با نامت #عاشقی کنند............

۹ خرداد 1398
18K
√می گویند: √خوش به حالت √از وقتے که رفتــــه √حتے خم به ابرو نیاوردے .. √نمے دانند √بعضے دردها √کمــــر خم مے کنند، √نه ابرو… #دلتنگه‌توأم #جانا #مسافرِبهشت

√می گویند: √خوش به حالت √از وقتے که رفتــــه √حتے خم به ابرو نیاوردے .. √نمے دانند √بعضے دردها √کمــــر خم مے کنند، √نه ابرو… #دلتنگه‌توأم #جانا #مسافرِبهشت

۲۹ اردیبهشت 1398
10K
خدای من ایمان به تو بهترین حسیست که در من جریان دارد. .خدای من می دانم که می بینی. برای تو میزنم زیر هر چیز که تو را از من بیازارد. .. عاقا دل تنگ ...

خدای من ایمان به تو بهترین حسیست که در من جریان دارد. .خدای من می دانم که می بینی. برای تو میزنم زیر هر چیز که تو را از من بیازارد. .. عاقا دل تنگ حرمتم ... #بطلب #جانا #توکل میکنم به خودت برای تمام کارهایم

۱۳ اردیبهشت 1398
5K
تو را مغناطیس جهان مینامیم .. آهن ربای دل ها ...حواسم هست که بدیم رو به روم نزدی عاقا .. بطلب #جانا که هوای قلبم بس ناجوانمردانه بد است و تویی درمانم

تو را مغناطیس جهان مینامیم .. آهن ربای دل ها ...حواسم هست که بدیم رو به روم نزدی عاقا .. بطلب #جانا که هوای قلبم بس ناجوانمردانه بد است و تویی درمانم

۲۰ فروردین 1398
15K
شبیه بهار بود غافلگیرت میکرد بی مقدمه تو را بوسه میزد در شلوغ ترین نقطه ی شهر بی هوا دستت را میگرفت و تو را به پیاده رو ها میکشاند تا پا به پایش قدم ...

شبیه بهار بود غافلگیرت میکرد بی مقدمه تو را بوسه میزد در شلوغ ترین نقطه ی شهر بی هوا دستت را میگرفت و تو را به پیاده رو ها میکشاند تا پا به پایش قدم بزنی لعنتی خود بهار بود در اوج کارت پیامک میزد #جانا تو را میخواهم در ...

۶ فروردین 1398
12K
فقط صبرِ ڪہ ما رو مالِ هم مٻڪنہ عشقِ من^-^♡☺️❤️ -الهے ڪہ پسِ اٻن صبر وصالے باشد🙏❤️ #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕 #الهی_آمین 🙏

فقط صبرِ ڪہ ما رو مالِ هم مٻڪنہ عشقِ من^-^♡☺️❤️ -الهے ڪہ پسِ اٻن صبر وصالے باشد🙏❤️ #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕 #الهی_آمین 🙏

۲۵ اسفند 1397
13K
ٺمامِ وجودم^-^♡😍💋❤️ #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

ٺمامِ وجودم^-^♡😍💋❤️ #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

۲۵ اسفند 1397
12K
مٻٺرسم از چشمانٺ بنوٻسم ، دٻوانہ شوند انسانها^-^♡👀❤️ #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

مٻٺرسم از چشمانٺ بنوٻسم ، دٻوانہ شوند انسانها^-^♡👀❤️ #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

۲۵ اسفند 1397
12K
چشمانم ٺو را چشٻده ، مٻگوٻد عالے اسٺ^-^♡😍❤️💋 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

چشمانم ٺو را چشٻده ، مٻگوٻد عالے اسٺ^-^♡😍❤️💋 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

۲۵ اسفند 1397
12K
در دلم انداخٺ ٺو را^-^♡😍❤️ #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

در دلم انداخٺ ٺو را^-^♡😍❤️ #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

۲۵ اسفند 1397
12K
چشم‌هاے ٺو مثالِ بارز ٺناقض‌اند^-^♡😍👀❤️ #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

چشم‌هاے ٺو مثالِ بارز ٺناقض‌اند^-^♡😍👀❤️ #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

۲۵ اسفند 1397
11K
ٺو مٻخندے و دوسٺ‌داشٺنٺ رٻشہ مٻدواند در من^-^♡😍💋😉 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

ٺو مٻخندے و دوسٺ‌داشٺنٺ رٻشہ مٻدواند در من^-^♡😍💋😉 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

۲۵ اسفند 1397
11K
مٻخواهمٺ^-^♡😍❤️💋 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

مٻخواهمٺ^-^♡😍❤️💋 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

۲۵ اسفند 1397
11K
واسہ احساسے ڪہ من بهٺ دارم^-^👀❤️💕 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

واسہ احساسے ڪہ من بهٺ دارم^-^👀❤️💕 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

۲۵ اسفند 1397
11K
هر هزار بار من مالِ ٺو^-^♡😌❤️💋 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

هر هزار بار من مالِ ٺو^-^♡😌❤️💋 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

۲۵ اسفند 1397
10K
و خنده‌هاٻٺ ٺمدٻد نفس‌هاے من اسٺ^-^♡😃😍😘 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

و خنده‌هاٻٺ ٺمدٻد نفس‌هاے من اسٺ^-^♡😃😍😘 #عکس_نوشته 📝✏️ #عشقولانه ❤️ #جانا 😌💕

۲۵ اسفند 1397
9K