نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جامعه_مهدوی (۶ تصویر)

#جامعه_مهدوی یعنی آن دنیایی که امام زمان می آید تا آن دنیا را بسازد، همان جامعه ای که همه پیامبران برای تامین آن در عالم ظهور کردند. یعنی همه پیغمبران مقدمه بودند تا آن جامعه ...

#جامعه_مهدوی یعنی آن دنیایی که امام زمان می آید تا آن دنیا را بسازد، همان جامعه ای که همه پیامبران برای تامین آن در عالم ظهور کردند. یعنی همه پیغمبران مقدمه بودند تا آن جامعه ایده آل تنسانی که بالاخره به وسیله ولی عصر و مهدی موعود در این عالم ...

۱ اردیبهشت 1398
1K
وقتی ربا در جامعه ای به وجود بیاید پیامد آن لقمه های حرام است. لقمه هایی که جلوی گوش انسان را در شنیدن حرف حق می گیرد و باعث می شود به گمراهی برود. درست ...

وقتی ربا در جامعه ای به وجود بیاید پیامد آن لقمه های حرام است. لقمه هایی که جلوی گوش انسان را در شنیدن حرف حق می گیرد و باعث می شود به گمراهی برود. درست مثل همان چیزی که در کربلا اتفاق افتاد. شکم های از حرام پر شده باعث ...

۱۳ آذر 1396
19
حوزه های ما وقتی نتوانند به نیازهای روز مردم پاسخ دهند.نتوانند طرح ها وایده های جدید برای جامعه سازی بدهند نتیجه آن جایگزین شدن برنامه ها و چیزهای باطل در زندگی مردم است. نمونه آن ...

حوزه های ما وقتی نتوانند به نیازهای روز مردم پاسخ دهند.نتوانند طرح ها وایده های جدید برای جامعه سازی بدهند نتیجه آن جایگزین شدن برنامه ها و چیزهای باطل در زندگی مردم است. نمونه آن را می توان در بانکداری ربوی این کشور دید. جایی که یازده مرجع تقلید به ...

۸ شهریور 1396
62
. #پوستر / #زندگی_به_سبک_منتظر - 9 . به گزارش گروه #آئین_و_اندیشه #فرهنگ_نیوز ، بر اساس آنچه در #روایات نیز آمده است، توجه به همنوع و کمک رساندن و خدمت به خلق جزء لا ینفک #زندگی ...

. #پوستر / #زندگی_به_سبک_منتظر - 9 . به گزارش گروه #آئین_و_اندیشه #فرهنگ_نیوز ، بر اساس آنچه در #روایات نیز آمده است، توجه به همنوع و کمک رساندن و خدمت به خلق جزء لا ینفک #زندگی در #جامعه_مهدوی است. به عبارتی حضور در یک جامعه مهدوی و استشمام عطر #مهدوی با ...

۱۸ فروردین 1395
62
الگو و معیار ما برای ساختن (تربیت انسان) چیست؟ باید الگو و معیاری در برابر ما باشد. در تعلیم و تربیت وقتی ما کلاس می‌رویم یا برنامه‌ریزی می‌کنیم الگویی در برابر ما هست. این الگو ...

الگو و معیار ما برای ساختن (تربیت انسان) چیست؟ باید الگو و معیاری در برابر ما باشد. در تعلیم و تربیت وقتی ما کلاس می‌رویم یا برنامه‌ریزی می‌کنیم الگویی در برابر ما هست. این الگو را روی کاغذ در قالب کلمه تصویر می‌کنیم. این الگو کدام است؟ یک قهرمان ورزشی؟ ...

۱۳ مرداد 1394
31
الگو و معیار ما برای ساختن (تربیت انسان) چیست؟ باید الگو و معیاری در برابر ما باشد. در تعلیم و تربیت وقتی ما کلاس می‌رویم یا برنامه‌ریزی می‌کنیم الگویی در برابر ما هست. این الگو ...

الگو و معیار ما برای ساختن (تربیت انسان) چیست؟ باید الگو و معیاری در برابر ما باشد. در تعلیم و تربیت وقتی ما کلاس می‌رویم یا برنامه‌ریزی می‌کنیم الگویی در برابر ما هست. این الگو را روی کاغذ در قالب کلمه تصویر می‌کنیم. این الگو کدام است؟ یک قهرمان ورزشی؟ ...

۱۳ مرداد 1394
11