نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ثنا_صمصامی (۴ تصویر)

ابدیت من در توست #ثنا_صمصامی

ابدیت من در توست #ثنا_صمصامی

۳۱ خرداد 1398
2K
بعد از تو ، به رَصَد نشسته ام تمام غروب هایم را .. شاید شهاب سرخی بیفتد، و تو را آرزو کنم... #ثنا_صمصامی💫

بعد از تو ، به رَصَد نشسته ام تمام غروب هایم را .. شاید شهاب سرخی بیفتد، و تو را آرزو کنم... #ثنا_صمصامی💫

۱۸ مرداد 1397
5K
نقّاش قصه ای میشوم بی رویا... سنجاق میکنم آفتاب را به گیسوان شب زده ی دخترکی غمگین .. تا درمزرعه ی باورش هرگز نقش نزند مترسکی تنها را ... #ثنا_صمصامی

نقّاش قصه ای میشوم بی رویا... سنجاق میکنم آفتاب را به گیسوان شب زده ی دخترکی غمگین .. تا درمزرعه ی باورش هرگز نقش نزند مترسکی تنها را ... #ثنا_صمصامی

۲۹ مهر 1396
13K
سرک میکشد . دلتنگی از گوشه یِ قاب عکس خالی نگاهت.... #ثنا_صمصامی

سرک میکشد . دلتنگی از گوشه یِ قاب عکس خالی نگاهت.... #ثنا_صمصامی

۱۰ مرداد 1396
3K