نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ت (۲۱۲۲ تصویر)

بباف موهایم را که گره بخورد قلبهایمان بهم دستهای #تُ عشق را در دلم انداخت...

بباف موهایم را که گره بخورد قلبهایمان بهم دستهای #تُ عشق را در دلم انداخت...

۳ ساعت پیش
2K
بـی #تُ بـی هـوا مـانـده ام بـی هـوا بـیـا.....!

بـی #تُ بـی هـوا مـانـده ام بـی هـوا بـیـا.....!

۳ ساعت پیش
2K
تقدیم به بهترینم درسرم نیست بجز حال و هوای #تُ و عشق شادم از اینکه همه حال و هوایم #تُ شدی

تقدیم به بهترینم درسرم نیست بجز حال و هوای #تُ و عشق شادم از اینکه همه حال و هوایم #تُ شدی

۵ ساعت پیش
3K
عشق یعنی که جهان

عشق یعنی که جهان "غایب" و #تُ "حاضر" قلبم باشی... #مهران_قدیری

۱۶ ساعت پیش
8K
محدودم کن✋🙃 به دوست داشتنت!😍😘 دلم میخواهد جز #تُ💋👱🏻‍♀ چیزی به چشمِ دل نیاید...😑☺️ •

محدودم کن✋🙃 به دوست داشتنت!😍😘 دلم میخواهد جز #تُ💋👱🏻‍♀ چیزی به چشمِ دل نیاید...😑☺️ •

۱۷ ساعت پیش
8K
#تُ که نمیدانی هر آدمی دلتنگی های مخصوصِ خودش را دارد، و #تُ پنهانی ترین دلتنگیِ منی...! 🍃🌸

#تُ که نمیدانی هر آدمی دلتنگی های مخصوصِ خودش را دارد، و #تُ پنهانی ترین دلتنگیِ منی...! 🍃🌸

۱۷ ساعت پیش
3K
#تُ ترسِ از دست دادنِ مرا داری و من ترسِ به دست نیاوردنت را. همین کافی‌ست تا بدانی، چقدر هستم و چقدر نیستی...

#تُ ترسِ از دست دادنِ مرا داری و من ترسِ به دست نیاوردنت را. همین کافی‌ست تا بدانی، چقدر هستم و چقدر نیستی...

۱۷ ساعت پیش
3K
این #تُ ، این هم

این #تُ ، این هم "جانم"، که میشود ضمیمه ی چند حرفیِ نامَت! حالا با هر به زبان آوردنِ اسمت، هزار بار جانم برایت میرود..!

۱۷ ساعت پیش
2K
اینجا پُر از عطر نفس های #تُ شده من مانده ام چگونه به سرانجام برسد روزه های

اینجا پُر از عطر نفس های #تُ شده من مانده ام چگونه به سرانجام برسد روزه های" من" وقتی که هر نفس عطر #تُ را دارد...

۱۷ ساعت پیش
2K
من از #تُ دل نمیکنم... #تُ خواستنی ترین... خواسته مَن از دنیایی...

من از #تُ دل نمیکنم... #تُ خواستنی ترین... خواسته مَن از دنیایی...

۲۲ ساعت پیش
1K
نگذار عاشق #تُ اینهمه آشوب شود ... سمت #تُ آمده ام حال دلم خوب شود !!!

نگذار عاشق #تُ اینهمه آشوب شود ... سمت #تُ آمده ام حال دلم خوب شود !!!

۲۳ ساعت پیش
1K
تا دیروز .... فکر می کردم تمام قله های جهان را می توانم فتح کنم... تازه امروز فهمیدم چه نفس گیر است بالا رفتن از پله های خانه ای که #تُ دیگر در آن نیستی...!

تا دیروز .... فکر می کردم تمام قله های جهان را می توانم فتح کنم... تازه امروز فهمیدم چه نفس گیر است بالا رفتن از پله های خانه ای که #تُ دیگر در آن نیستی...!

۲۳ ساعت پیش
1K
تـا عطـرِ تنت اینجـاست نبضـم بـه #تُ وابستـه‌ست بـا بـوی نفسهـایت جـانـانـه شـدن بـا مـن

تـا عطـرِ تنت اینجـاست نبضـم بـه #تُ وابستـه‌ست بـا بـوی نفسهـایت جـانـانـه شـدن بـا مـن

۱ روز پیش
4K
حاضرم در عوضِ دست کشیدن زِ بهشت، #تُ فقط قسمتِ من باشی ومن قسمتِ #تُ ...!

حاضرم در عوضِ دست کشیدن زِ بهشت، #تُ فقط قسمتِ من باشی ومن قسمتِ #تُ ...!

۱ روز پیش
2K
همراه تُ یی؛ هر چه تو گویی و #تُ خواهی... 🍃🌸

همراه تُ یی؛ هر چه تو گویی و #تُ خواهی... 🍃🌸

۱ روز پیش
4K
من اگه آزمایش اعتیاد بدم؛ جوابش میشه #تُ... :))❤️ 🍁 💞 💞

من اگه آزمایش اعتیاد بدم؛ جوابش میشه #تُ... :))❤️ 🍁 💞 💞

۱ روز پیش
4K
عشقم خنده‌های #تُ ست بخند بگذار خرداد را عاشقانه سر کنم ... 🕊❤️

عشقم خنده‌های #تُ ست بخند بگذار خرداد را عاشقانه سر کنم ... 🕊❤️

۱ روز پیش
2K
رمضان است و #تُ هستی چه کنم با این درد؟

رمضان است و #تُ هستی چه کنم با این درد؟ "ماهِ من" یک طرف و "ماهِ خدا" یک طرف است!

۱ روز پیش
1K
شب ها عجیب با خیال #تُ هم آغوش می شوم آنقدر که بوسیدنت تمامی ندارد !

شب ها عجیب با خیال #تُ هم آغوش می شوم آنقدر که بوسیدنت تمامی ندارد !

۱ روز پیش
1K
خانه عشق #تُ آباد ولی جان دلم خانه ام بعد #تُ ویرانه شده...میدانی؟

خانه عشق #تُ آباد ولی جان دلم خانه ام بعد #تُ ویرانه شده...میدانی؟

۱ روز پیش
1K