نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تکثر_فرزندان (۱ تصویر)

#تربیت_فرزندان_با_تکثر_آنها برای برخی این سؤال وجود دارد که با کثر فرزندان، امر تربیت ایشان به مخاطره خواهد افتاد، پس تک‌فرزند بودن به ازای تربیت مطلوب او، ترجیح دارد! این تفکر در حالی است که بر ...

#تربیت_فرزندان_با_تکثر_آنها برای برخی این سؤال وجود دارد که با کثر فرزندان، امر تربیت ایشان به مخاطره خواهد افتاد، پس تک‌فرزند بودن به ازای تربیت مطلوب او، ترجیح دارد! این تفکر در حالی است که بر اساس نظام فکری اسلام، آنچه سبب تربیت فرزند می‌شود مراقبت‌های اخلاقی والدین قبل از ازدواج ...

۱ بهمن 1396
19K