نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تکتیرانداز (۱۲ تصویر)

تفنگ #تکتیرانداز Orsis T5000 ساخت روسیه کالیبر 7.62 مهمات 308 #وینچستر 7.62 #ناتو 7.62×51 خشاب 5 تیری طول 1180 طول لوله 660 میلیمتر وزن 6.5 کیلو #Rifle #Orsis

تفنگ #تکتیرانداز Orsis T5000 ساخت روسیه کالیبر 7.62 مهمات 308 #وینچستر 7.62 #ناتو 7.62×51 خشاب 5 تیری طول 1180 طول لوله 660 میلیمتر وزن 6.5 کیلو #Rifle #Orsis

۱۸ تیر 1397
2K
اسلحه #تکتیرانداز #رایفل Zastava M76 کالیبر 7.92×57 #ماوزر سرعت دهانه 730 متر بر ثانیه خشاب 10 تیری وزن 4.6 کیلو طول سلاح 1135 میلیمتر #Zastava #M76 #SV

اسلحه #تکتیرانداز #رایفل Zastava M76 کالیبر 7.92×57 #ماوزر سرعت دهانه 730 متر بر ثانیه خشاب 10 تیری وزن 4.6 کیلو طول سلاح 1135 میلیمتر #Zastava #M76 #SV

۱۸ تیر 1397
2K
سلاح #تکتیرانداز #PSL ساخت رومانی 1974 کالیبر 7.62 R مهمات مصرفی 7.62×54 خشاب 10 تیری برد 1000 متر سرعت دهانه 830 متر با فشنگهای 154 گرین وزن 4.31 کیلو #Rifle #Svd #PSL54C #PSL

سلاح #تکتیرانداز #PSL ساخت رومانی 1974 کالیبر 7.62 R مهمات مصرفی 7.62×54 خشاب 10 تیری برد 1000 متر سرعت دهانه 830 متر با فشنگهای 154 گرین وزن 4.31 کیلو #Rifle #Svd #PSL54C #PSL

۷ تیر 1397
2K
سلاح #تکتیرانداز Norinco ساخت چین مدل NDM-86 اقتباس از SVD Dragunov کالیبر 7.62 مهمات مصرفی 7.62×54 مشخصات این سلاح تقریبا همان مشخصات SVD است #Rifle #NDM_86 #SVD

سلاح #تکتیرانداز Norinco ساخت چین مدل NDM-86 اقتباس از SVD Dragunov کالیبر 7.62 مهمات مصرفی 7.62×54 مشخصات این سلاح تقریبا همان مشخصات SVD است #Rifle #NDM_86 #SVD

۲۳ خرداد 1397
3K
سلاح #تکتیرانداز Norinco ساخت چین مدل NDM-86 اقتباس از SVD Dragunov کالیبر 7.62 مهمات مصرفی 7.62×54 مشخصات این سلاح تقریبا همان مشخصات SVD است و یک کپی نسبتا کامل محسوب میشود

سلاح #تکتیرانداز Norinco ساخت چین مدل NDM-86 اقتباس از SVD Dragunov کالیبر 7.62 مهمات مصرفی 7.62×54 مشخصات این سلاح تقریبا همان مشخصات SVD است و یک کپی نسبتا کامل محسوب میشود

۱۳ خرداد 1397
4K
سلاح #تکتیرانداز STV40 ساخت روسیه کالیبر 7.62×54 خشاب 10 تیری برد 1000 متر سرعت دهانه 820 متر بر ثانیه

سلاح #تکتیرانداز STV40 ساخت روسیه کالیبر 7.62×54 خشاب 10 تیری برد 1000 متر سرعت دهانه 820 متر بر ثانیه

۱۳ خرداد 1397
4K
سلاح #تکتیرانداز SVDK ساخت روسیه این سلاح از مهمات قدرتمند 9.3×64 بهره میبرد وزن سلاح 6.5 کیلو خشاب 10 تیر طول 1250 میلیمتر سرعت دهانه 770 متر تولید 2006

سلاح #تکتیرانداز SVDK ساخت روسیه این سلاح از مهمات قدرتمند 9.3×64 بهره میبرد وزن سلاح 6.5 کیلو خشاب 10 تیر طول 1250 میلیمتر سرعت دهانه 770 متر تولید 2006

۱۳ خرداد 1397
3K
سلاح #تکتیرانداز #Mossberg مدل MVP LC کالیبر 223 #رمینگتون / 5.56 #ناتو مهمات 5.56×45 خشاب ده تیری قابلیت تعویض لوله وزن سلاح 3.4 کیلو طول باقنداق جمع و لوله استاندارد 850 میلیمتر

سلاح #تکتیرانداز #Mossberg مدل MVP LC کالیبر 223 #رمینگتون / 5.56 #ناتو مهمات 5.56×45 خشاب ده تیری قابلیت تعویض لوله وزن سلاح 3.4 کیلو طول باقنداق جمع و لوله استاندارد 850 میلیمتر

۲۷ اردیبهشت 1397
3K
سلاح #تکتیرانداز نیمه اتوماتیک PTR91 AR3 طراحی 2000 کالیبر 7.62 #ناتو 7.62×51 خشاب 20 تیری برد 800 متر سرعت دهانه 790 متر بر ثانیه وزن 4.4 کیلو خشاب خالی

سلاح #تکتیرانداز نیمه اتوماتیک PTR91 AR3 طراحی 2000 کالیبر 7.62 #ناتو 7.62×51 خشاب 20 تیری برد 800 متر سرعت دهانه 790 متر بر ثانیه وزن 4.4 کیلو خشاب خالی

۲۱ اردیبهشت 1397
3K
سلاح #تکتیرانداز Wilson Combat مدل Super-Sniper کالیبر 260 #رمینگتون وزن 3.6 کیلو طول 1016 میلیمتر طول لوله 508 میلیمتر خشاب های 20-30 تیری برد 800 متر

سلاح #تکتیرانداز Wilson Combat مدل Super-Sniper کالیبر 260 #رمینگتون وزن 3.6 کیلو طول 1016 میلیمتر طول لوله 508 میلیمتر خشاب های 20-30 تیری برد 800 متر

۲۱ اردیبهشت 1397
2K
سلاح #تکتیرانداز M24 A2 کالیبر 308 #وینچستر / 7.62 #ناتو Bolt Action مهمات مصرفی 7.62×51 خشاب 5 - 10 تیری وزن با قنداق ساده و بدون دوربین 6.5 کیلو برد مؤثر 800 متر

سلاح #تکتیرانداز M24 A2 کالیبر 308 #وینچستر / 7.62 #ناتو Bolt Action مهمات مصرفی 7.62×51 خشاب 5 - 10 تیری وزن با قنداق ساده و بدون دوربین 6.5 کیلو برد مؤثر 800 متر

۲۱ اردیبهشت 1397
2K
سلاح #تکتیرانداز #PSL ساخت رومانی 1974 کالیبر 7.62 R مهمات مصرفی 7.62×54 خشاب 10 تیری برد 1000 متر سرعت دهانه 830 متر با فشنگهای 154 گرین وزن 4.31 کیلو

سلاح #تکتیرانداز #PSL ساخت رومانی 1974 کالیبر 7.62 R مهمات مصرفی 7.62×54 خشاب 10 تیری برد 1000 متر سرعت دهانه 830 متر با فشنگهای 154 گرین وزن 4.31 کیلو

۲۱ اردیبهشت 1397
1K