نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تواناییشو (۱ تصویر)

همه فکر میکنن من #قوی ترین زن دنیام ، همه میگن تو #میتونی تو باید #درک کنی ، تو #تواناییشو داری ، امروز #فریاد میزنم ، من #خستم ام ، از این همه #قدرت خسته ...
عکس بلند

همه فکر میکنن من #قوی ترین زن دنیام ، همه میگن تو #میتونی تو باید #درک کنی ، تو #تواناییشو داری ، امروز #فریاد میزنم ، من #خستم ام ، از این همه #قدرت خسته ام ، میخوام ، #نتونم ‌ ، میخوام #ضعیف ترین زن دنیا باشم ، میخوام ...

۱۵ دی 1395
4