نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

توأم (۴ تصویر)

دلتنگ#توأم، در قفس تنگ آسمان؛دلم طعم#پرواز میخواهد از این شهر ...مادر عزیزم

دلتنگ#توأم، در قفس تنگ آسمان؛دلم طعم#پرواز میخواهد از این شهر ...مادر عزیزم

۳ هفته پیش
9K
چقدر #خوب است بودن #آدمهائی که مثل دریا #عمق دارند ؛ و ما را در #امواج آرام خود #شناور می کنند ، و در #عظمت خود ما را به آرامشی #توأم با زیبائی می رسانند ...

چقدر #خوب است بودن #آدمهائی که مثل دریا #عمق دارند ؛ و ما را در #امواج آرام خود #شناور می کنند ، و در #عظمت خود ما را به آرامشی #توأم با زیبائی می رسانند ... و #من چقدر #بودن در کنار این آدمها را ؛ #دوست دارم ! پ.ن.. ...

۳۰ فروردین 1397
9K
#ُتورا دوست خواهم داشت و هر روز صبح به تو می‌گویم : من از آنِ #توأم...

#ُتورا دوست خواهم داشت و هر روز صبح به تو می‌گویم : من از آنِ #توأم...

۴ اسفند 1396
3K
دلتنگ#توأم، در قفس تنگ آسمان؛ دلم طعم#پرواز میخواهد از این شهر ...

دلتنگ#توأم، در قفس تنگ آسمان؛ دلم طعم#پرواز میخواهد از این شهر ...

۱۳ دی 1396
5K