نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تنها_عشق_زندگیم (۱۴ تصویر)

💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_هشتم ♦️دستشو کشیدم و با خودم بردم.یه خرده که جلوتر رفتیم،صدای دست زدن و خوندن شنیدیم!انگار یه عده داشتن آواز می خوندن رفتیم اون طرف از دور یه عده دختر و پسر رو ...

💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_هشتم ♦️دستشو کشیدم و با خودم بردم.یه خرده که جلوتر رفتیم،صدای دست زدن و خوندن شنیدیم!انگار یه عده داشتن آواز می خوندن رفتیم اون طرف از دور یه عده دختر و پسر رو دیدیم که دور هم جمع شدن و دارن آواز می خونن و دست می زنن ...

۹ دی 1395
289
دوستان ادامه رومان قسمت هفتم قسمت ششم نیست اصلا ادامه پنجم اینه@koheboghz 💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_هفتم ♦️جوابشو ندادم و شروع کردم به خوردن غذا ژاله برای اینکه حرف رو عوض کرده باشه گفت » چه قدر ...

دوستان ادامه رومان قسمت هفتم قسمت ششم نیست اصلا ادامه پنجم اینه@koheboghz 💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_هفتم ♦️جوابشو ندادم و شروع کردم به خوردن غذا ژاله برای اینکه حرف رو عوض کرده باشه گفت » چه قدر برنج کشیدن برامون!دو نفر آدم بخورن بازم زیاد میاد!بیرون همین غذا رو ٣ تومن کمتر ...

۹ دی 1395
484
سلام دوستان رومان جدید قسمت پنجم💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_پنجم ♦️هر حرکت کوچیکی که می کرد، امواجش مستقیما رو ذهن من اثر میذاشت!اونقدر این احساس رو نزدیک حس می کردم که وقتی یه دفعه خودکارش از !دستش ...

سلام دوستان رومان جدید قسمت پنجم💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_پنجم ♦️هر حرکت کوچیکی که می کرد، امواجش مستقیما رو ذهن من اثر میذاشت!اونقدر این احساس رو نزدیک حس می کردم که وقتی یه دفعه خودکارش از !دستش افتاد رو زمین،من یه متر از جام پریدم که خودش با تعجب بهم نگاه کرد ...

۹ دی 1395
683
سلام دوستان رومان جدید قسمت یوم💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_سوم ♦️!بهش جواب دادیم وبا هم آشنا شدیم و دوست. خیلی راحت! با چندتا کلمه ژاله زود پرسید تو چطور هنوز نرسیده انَقدر سریع جا افتادی؟ مهناز که ...

سلام دوستان رومان جدید قسمت یوم💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_سوم ♦️!بهش جواب دادیم وبا هم آشنا شدیم و دوست. خیلی راحت! با چندتا کلمه ژاله زود پرسید تو چطور هنوز نرسیده انَقدر سریع جا افتادی؟ مهناز که داشت می رفت کتاباشو برداره با خنده گفت اینجا دانشگاهه دبیرستان که نیس! دیگه از ...

۹ دی 1395
79
دوستان رومان حدید قسمت دوم💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_دوم ♦️اسم تو هم مثل خودت قشنگه از کدوم دبیرستان دیپلم گرفتی؟- هدی وای !خدا جون!حتما شاگرد اول کنکور شدی نه چهارم☺️☺️ راست میگی؟!!پس حتما باید با من دوست ...

دوستان رومان حدید قسمت دوم💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_دوم ♦️اسم تو هم مثل خودت قشنگه از کدوم دبیرستان دیپلم گرفتی؟- هدی وای !خدا جون!حتما شاگرد اول کنکور شدی نه چهارم☺️☺️ راست میگی؟!!پس حتما باید با من دوست شی!بیا اینجا ها رو بهت نشون بدم مگه اینجا ها رو بلدی؟ نه،اما حاال که ...

۹ دی 1395
72
سلام دوستان رومان جدید قسمت اول💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_اول ♦️«! اولین روز دانشگاهه!دانشگاه تهران!یه آرزو » جلوی در اصلی دانشگاه وایستادم!ترسیدم!جرات نمی کنم برم تو!جلوی در دانشگاه واستادم و به سر در قشنگش نگاه می !کنم ...

سلام دوستان رومان جدید قسمت اول💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_اول ♦️«! اولین روز دانشگاهه!دانشگاه تهران!یه آرزو » جلوی در اصلی دانشگاه وایستادم!ترسیدم!جرات نمی کنم برم تو!جلوی در دانشگاه واستادم و به سر در قشنگش نگاه می !کنم !همیشه آرزوی یه همچین روزی رو داشتم !حاال اون روز شده اما من می ترسم ...

۹ دی 1395
49
قسمت هشتم ازرومان جدید ادامه دارد 💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_هشتم ♦️دستشو کشیدم و با خودم بردم.یه خرده که جلوتر رفتیم،صدای دست زدن و خوندن شنیدیم!انگار یه عده داشتن آواز می خوندن رفتیم اون طرف از دور ...

قسمت هشتم ازرومان جدید ادامه دارد 💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_هشتم ♦️دستشو کشیدم و با خودم بردم.یه خرده که جلوتر رفتیم،صدای دست زدن و خوندن شنیدیم!انگار یه عده داشتن آواز می خوندن رفتیم اون طرف از دور یه عده دختر و پسر رو دیدیم که دور هم جمع شدن و دارن آواز ...

۳ آذر 1395
2K
قسمت هفتم ازرومان جدید 💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_هفتم ♦️جوابشو ندادم و شروع کردم به خوردن غذا ژاله برای اینکه حرف رو عوض کرده باشه گفت » چه قدر برنج کشیدن برامون!دو نفر آدم بخورن بازم زیاد ...

قسمت هفتم ازرومان جدید 💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_هفتم ♦️جوابشو ندادم و شروع کردم به خوردن غذا ژاله برای اینکه حرف رو عوض کرده باشه گفت » چه قدر برنج کشیدن برامون!دو نفر آدم بخورن بازم زیاد میاد!بیرون همین غذا رو ٣ تومن کمتر نمیدن اونوقت اینجا پونزده زار باهامون حساب می ...

۳ آذر 1395
2K
💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_پنجم ♦️هر حرکت کوچیکی که می کرد، امواجش مستقیما رو ذهن من اثر میذاشت!اونقدر این احساس رو نزدیک حس می کردم که وقتی یه دفعه خودکارش از !دستش افتاد رو زمین،من یه متر ...

💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_پنجم ♦️هر حرکت کوچیکی که می کرد، امواجش مستقیما رو ذهن من اثر میذاشت!اونقدر این احساس رو نزدیک حس می کردم که وقتی یه دفعه خودکارش از !دستش افتاد رو زمین،من یه متر از جام پریدم که خودش با تعجب بهم نگاه کرد بازم از دست خودم عصبانی ...

۲ آذر 1395
2K
قسمت چهارم💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_چهارم ♦️به این چیزا فکر می کردم که یه دفعه در کلاس وا شد و یه پسر بلند قد و خوش هیکل اومد تو بی اختیار نظر همه بهش جلب شد؛مخصوصا دخترا!یه ...

قسمت چهارم💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_چهارم ♦️به این چیزا فکر می کردم که یه دفعه در کلاس وا شد و یه پسر بلند قد و خوش هیکل اومد تو بی اختیار نظر همه بهش جلب شد؛مخصوصا دخترا!یه سکوت عجیبی تو کلاس ایجاد شده بود.نمی دونم چه جوری بگم اما این پسر با ...

۲ آذر 1395
2K
💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_سوم ♦️!بهش جواب دادیم وبا هم آشنا شدیم و دوست. خیلی راحت! با چندتا کلمه ژاله زود پرسید تو چطور هنوز نرسیده انَقدر سریع جا افتادی؟ مهناز که داشت می رفت کتاباشو برداره ...

💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_سوم ♦️!بهش جواب دادیم وبا هم آشنا شدیم و دوست. خیلی راحت! با چندتا کلمه ژاله زود پرسید تو چطور هنوز نرسیده انَقدر سریع جا افتادی؟ مهناز که داشت می رفت کتاباشو برداره با خنده گفت اینجا دانشگاهه دبیرستان که نیس! دیگه از خانم مدیر و خانم ناظم ...

۱ آذر 1395
3K
قسمت سوم💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_سوم ♦️!بهش جواب دادیم وبا هم آشنا شدیم و دوست. خیلی راحت! با چندتا کلمه ژاله زود پرسید تو چطور هنوز نرسیده انَقدر سریع جا افتادی؟ مهناز که داشت می رفت کتاباشو ...

قسمت سوم💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_سوم ♦️!بهش جواب دادیم وبا هم آشنا شدیم و دوست. خیلی راحت! با چندتا کلمه ژاله زود پرسید تو چطور هنوز نرسیده انَقدر سریع جا افتادی؟ مهناز که داشت می رفت کتاباشو برداره با خنده گفت اینجا دانشگاهه دبیرستان که نیس! دیگه از خانم مدیر و خانم ...

۱ آذر 1395
3K
سلام دوستان ادامه دارد پیگیرباشین💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_دوم ♦️اسم تو هم مثل خودت قشنگه از کدوم دبیرستان دیپلم گرفتی؟- هدی وای !خدا جون!حتما شاگرد اول کنکور شدی نه چهارم☺️☺️ راست میگی؟!!پس حتما باید با من دوست ...

سلام دوستان ادامه دارد پیگیرباشین💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_دوم ♦️اسم تو هم مثل خودت قشنگه از کدوم دبیرستان دیپلم گرفتی؟- هدی وای !خدا جون!حتما شاگرد اول کنکور شدی نه چهارم☺️☺️ راست میگی؟!!پس حتما باید با من دوست شی!بیا اینجا ها رو بهت نشون بدم مگه اینجا ها رو بلدی؟ نه،اما حاال که ...

۳۰ آبان 1395
2K
💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_اول ♦️«! اولین روز دانشگاهه!دانشگاه تهران!یه آرزو » جلوی در اصلی دانشگاه وایستادم!ترسیدم!جرات نمی کنم برم تو!جلوی در دانشگاه واستادم و به سر در قشنگش نگاه می !کنم !همیشه آرزوی یه همچین روزی ...

💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_اول ♦️«! اولین روز دانشگاهه!دانشگاه تهران!یه آرزو » جلوی در اصلی دانشگاه وایستادم!ترسیدم!جرات نمی کنم برم تو!جلوی در دانشگاه واستادم و به سر در قشنگش نگاه می !کنم !همیشه آرزوی یه همچین روزی رو داشتم !حاال اون روز شده اما من می ترسم :یه لحظه چشمامو بستم و ...

۳۰ آبان 1395
2K