نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تنهامـ (۴ تصویر)

مَــنـ بیـ تــو خیلیـ #تنهامـ

مَــنـ بیـ تــو خیلیـ #تنهامـ

۲۹ اردیبهشت 1395
469
#خیلے #تنهامـ خیلے

#خیلے #تنهامـ خیلے

۲۶ اردیبهشت 1395
16
#تنهامـ#خیلی

#تنهامـ#خیلی

۲۵ فروردین 1395
40
#مغرورمــ؟ بهـ خودمـ مربوطه #تنهامـ؟ بهـ خودمـ مربوطه #نوشتهـ هامـ غمگینهـ ؟ بهـ خودم مربوطـه #از بعضیـ ها متنفرمـ؟ تقصیرخودشونه #بعضیـ هـارافراموشـ کردمـ؟ حافظه ی خودمه #مثـل بچـه هاهسـتم؟ بـه خودمـ مربـوطه قرارنیستـ مثل تو ...

#مغرورمــ؟ بهـ خودمـ مربوطه #تنهامـ؟ بهـ خودمـ مربوطه #نوشتهـ هامـ غمگینهـ ؟ بهـ خودم مربوطـه #از بعضیـ ها متنفرمـ؟ تقصیرخودشونه #بعضیـ هـارافراموشـ کردمـ؟ حافظه ی خودمه #مثـل بچـه هاهسـتم؟ بـه خودمـ مربـوطه قرارنیستـ مثل تو باشم و#اجباریـ بهـ تحمل منـ نیست #هری:))

۶ مرداد 1394
42