نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تنسانی (۳ تصویر)

هی #هیچی ؟ تبیع #روحک_للغریب 😔💔هی #هیچی ؟ تروح #تنسانی وتغیب 😔💔 هی #هیچی ؟ تعوفنی #وانی_الحبیب 😔💔هی #هیچی عافونی لجنت ؟ هی #هیچی ماشبعان منک ؟ هی #هیچی گلت #تهون ؟ والهانت #دموعی 😔 ...

هی #هیچی ؟ تبیع #روحک_للغریب 😔💔هی #هیچی ؟ تروح #تنسانی وتغیب 😔💔 هی #هیچی ؟ تعوفنی #وانی_الحبیب 😔💔هی #هیچی عافونی لجنت ؟ هی #هیچی ماشبعان منک ؟ هی #هیچی گلت #تهون ؟ والهانت #دموعی 😔 بس #قهر_شابع 😔 هی #هیچی ما #محسبلهم_حساب 😔💔هی #هیچی عودتنی انتظر ؟ #وارسم علی الأیام ...

۳ شهریور 1398
241
راح اموت الیوم مو #تنسانی مو تعاشر غیری وتحب #ثانی القصاید ذنی مو #تنساهن دوم من تحن الیه #اقراهن فدوه ادفن صوتک با #حضانی راح اموت الیوم مو #تنسانی

راح اموت الیوم مو #تنسانی مو تعاشر غیری وتحب #ثانی القصاید ذنی مو #تنساهن دوم من تحن الیه #اقراهن فدوه ادفن صوتک با #حضانی راح اموت الیوم مو #تنسانی

۸ اسفند 1395
45
موجدیدة علیک لو سکتة #مشیت وﻻ جدیدة علیک من #تنسانی انت ما عندک گلب عندک #قطار وادری بس انزل تصعد #ثانی

موجدیدة علیک لو سکتة #مشیت وﻻ جدیدة علیک من #تنسانی انت ما عندک گلب عندک #قطار وادری بس انزل تصعد #ثانی

۶ دی 1394
91