نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تلنگر_آسمانے (۱ تصویر)

#تلنگر_آسمانے دقت ڪرده اید... شهداے #جنگ_تحمیلے یکے یکے می آیند... و #مدافعان_حرم یکے یکے میروند... اما ما هنوز میگیم

#تلنگر_آسمانے دقت ڪرده اید... شهداے #جنگ_تحمیلے یکے یکے می آیند... و #مدافعان_حرم یکے یکے میروند... اما ما هنوز میگیم " #شهدا_شرمنده_ایم " #شهید #شهادت

۳۰ آذر 1397
15K