نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تقوا_در_عرصه_مجازی (۱ تصویر)

‌ ✍نقدهایم به هیچ وجه کتمان کننده بسیاری ازجوانانی نیست که درفضای مجازی هم بسیارمتین و با عفت کامل رفتارمیکنند 👈بی مقدمه اصل مطلب:شبکه های مجازی چندسالی است بصورت جدی جزوی اززندگی اکثریت ماشده 👈وبه ...

‌ ✍نقدهایم به هیچ وجه کتمان کننده بسیاری ازجوانانی نیست که درفضای مجازی هم بسیارمتین و با عفت کامل رفتارمیکنند 👈بی مقدمه اصل مطلب:شبکه های مجازی چندسالی است بصورت جدی جزوی اززندگی اکثریت ماشده 👈وبه نظر من دیگرنمیشودبه آن فضای مجازی گفت 👈زیراهم اکنون درحقیقت زندگی ما بسیارتاثیرگذار است 👈استفاده ...

۲۵ بهمن 1396
8K