نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تــلنگـــر (۳ تصویر)

#تــلنگـــر از خواجه عبدالله انصـاری پرسیدند عــــبادت چیست ؟ فـرمود: عـبـادت خدمــت‌ ڪـردن بــه خلـــــق اسـت پرسیدند چگـــــونه؟ گـــــفت: اگـر هر پیـشه‌ای ڪه به آن اشـتغال داری رضـــای خدا و مردم را در نظـر داشته ...

#تــلنگـــر از خواجه عبدالله انصـاری پرسیدند عــــبادت چیست ؟ فـرمود: عـبـادت خدمــت‌ ڪـردن بــه خلـــــق اسـت پرسیدند چگـــــونه؟ گـــــفت: اگـر هر پیـشه‌ای ڪه به آن اشـتغال داری رضـــای خدا و مردم را در نظـر داشته باشۍاین نامش عبـادت‌است پرسیدند: پس نماز و روزه و خمـس.. این‌ها چـه هستنـد؟؟؟ گــفت: این‌ها ...

۸ شهریور 1398
4K
⚠️ #تــلنگـــر یڪ نــگاه بہ نامـحرم میتواند سالها عبادتت را بسـوزاند و یڪ نـگاه نڪردن میتواند برتر از سالها عــبادت باشد.. فقط یڪ نگاه را برگردان چـشمت را ببند با خــدا مــــعاملہ کُن چڪهای خـدا ...

⚠️ #تــلنگـــر یڪ نــگاه بہ نامـحرم میتواند سالها عبادتت را بسـوزاند و یڪ نـگاه نڪردن میتواند برتر از سالها عــبادت باشد.. فقط یڪ نگاه را برگردان چـشمت را ببند با خــدا مــــعاملہ کُن چڪهای خـدا ســرِ وقت پاس میشود. #نگاه‌حرام‌ممـنوع❌⛔️ ═══✼🍃🌹🍃✼═══ عفاف وحجاب @effafohejab

۹ فروردین 1398
5K
بعضی از آیات هستند ڪه وقتۍ اونا رو میخـونیم شـرمنده ی خدا میــــشیم مـثل همـــــین آیه ⇩⇩ «أَلَیْــسَ اللَّهُ بِـــڪَافٍـــ » آیاخدا برای بنده‌اش کافۍنیست ؟ 📖 #سوره زمر #آیه ۳۶ #تــلنگـــر

بعضی از آیات هستند ڪه وقتۍ اونا رو میخـونیم شـرمنده ی خدا میــــشیم مـثل همـــــین آیه ⇩⇩ «أَلَیْــسَ اللَّهُ بِـــڪَافٍـــ » آیاخدا برای بنده‌اش کافۍنیست ؟ 📖 #سوره زمر #آیه ۳۶ #تــلنگـــر

۹ اسفند 1397
13K