نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تـــــــ (۶ تصویر)

#نیست #مــــــ❣ــــرا #جز #تــــــ❣ــــو #دوا...! #اے #تـــــــ❣ـــو #دواے #دل #مــــ❣ــــــن ❣شبتون عاشقانه 🕊♥

#نیست #مــــــ❣ــــرا #جز #تــــــ❣ــــو #دوا...! #اے #تـــــــ❣ـــو #دواے #دل #مــــ❣ــــــن ❣شبتون عاشقانه 🕊♥

۱۵ بهمن 1397
5
خوب است ... ک جز من به کسی کارت نیست خوب است ک آرامش جانم هستی مغرور منم ک چون #تـــــــ❤ــویی دارم شایسته ترین فرد جهانم هستی..... از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAAFuoaddonyatiktak2pgXxCsxw

خوب است ... ک جز من به کسی کارت نیست خوب است ک آرامش جانم هستی مغرور منم ک چون #تـــــــ❤ــویی دارم شایسته ترین فرد جهانم هستی..... از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...

۲ آبان 1397
1
بابعضی هاحالِ آدم یکـــــــ جوری میشود یکـــــــ جورِخوب از آن خوب هایی کـــــــه شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است یاشایـــــــد هم شبیه خوردن گوجـــــه سبزبانمک است کـــــــه بــــه تلخی هـــــم نمی زنـــــد شبیـــــه ...

بابعضی هاحالِ آدم یکـــــــ جوری میشود یکـــــــ جورِخوب از آن خوب هایی کـــــــه شبیه خوردن آب یخ وسط گرمای تابستان است یاشایـــــــد هم شبیه خوردن گوجـــــه سبزبانمک است کـــــــه بــــه تلخی هـــــم نمی زنـــــد شبیـــــه قدم زدن در زیـــــر باران میدانی آدم خیالش یکـــــ جورِخاص راحت است راحت از آن ...

۶ مرداد 1397
1
ساعـــت هـــا با فکـــــر #تــــــــ❤ـــــــو ســـــپــری‍ـــ می شــــود تیــــک تـــــــاکــــــ ســاعــــــت نـــام #تـــــــ❤ـــــو را زمـــزمه می کــند اشــــــک هایــم عــــکس #تــــــــ❤ـــــو را تـــــار کــــرده انــد مـــــداد نـــــــــام #تــــــــــ❤ــــــــو را مــــی نویـــسد دنـــــــیـــــــام بــــــا وجــــــــود #تــــــــــ❤ـــــــو ...

ساعـــت هـــا با فکـــــر #تــــــــ❤ـــــــو ســـــپــری‍ـــ می شــــود تیــــک تـــــــاکــــــ ســاعــــــت نـــام #تـــــــ❤ـــــو را زمـــزمه می کــند اشــــــک هایــم عــــکس #تــــــــ❤ـــــو را تـــــار کــــرده انــد مـــــداد نـــــــــام #تــــــــــ❤ــــــــو را مــــی نویـــسد دنـــــــیـــــــام بــــــا وجــــــــود #تــــــــــ❤ـــــــو ادامه دارد........

۲۲ دی 1394
1
#تـــــــُـــِـــوُ دنیـــآ نــَدیدم مِـثِٰـــْل خــُِٰودٰمْ زِنِْــدگیمـْٰــو بــْٰـآس بــِگیرَن قصِّٰــِٰهٰ کُنـّنِ(^__^)

#تـــــــُـــِـــوُ دنیـــآ نــَدیدم مِـثِٰـــْل خــُِٰودٰمْ زِنِْــدگیمـْٰــو بــْٰـآس بــِگیرَن قصِّٰــِٰهٰ کُنـّنِ(^__^)

۳ آذر 1394
1
#تـــــــُـــِـــوُ دنیـــآ نــَدیدم مِـثِٰـــْل خــُِٰودٰمْ زِنِْــدگیمـْٰــو بــْٰـآس بــِگیرَن قصِّٰــِٰهٰ کُنـّنِ(^__^)

#تـــــــُـــِـــوُ دنیـــآ نــَدیدم مِـثِٰـــْل خــُِٰودٰمْ زِنِْــدگیمـْٰــو بــْٰـآس بــِگیرَن قصِّٰــِٰهٰ کُنـّنِ(^__^)

۱۵ مرداد 1394
1