نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تغذیه_در_طب_ایرانی_اسلامی (۱۲ تصویر)

روز هشتاد و سوم کتابخوانی قسمت دوازدهم تغذیه در طبّ ایرانی، اسلامی تألیف دکترها: غلامرضا کرد افشاری، حوریه محمّدی کناری، سیّد سعید اسماعیلی و مریم مقیمی تمایل به خوردن ترشیها مثل لواشک و سرکه و ...

روز هشتاد و سوم کتابخوانی قسمت دوازدهم تغذیه در طبّ ایرانی، اسلامی تألیف دکترها: غلامرضا کرد افشاری، حوریه محمّدی کناری، سیّد سعید اسماعیلی و مریم مقیمی تمایل به خوردن ترشیها مثل لواشک و سرکه و همچنین خوراکیهای سرد مثل خیار و کاهو دارند و به خوردن خوراکیهای شیرین و ادویه ...

۹ دی 1395
10K
روز هفتاد و ششم کتابخوانی قسمت یازدهم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی، اسماعیلی و مقیمی روش سادهٔ شناخت مزاج: لاغر: خشکی یا مایل به خشکی ۱. اسکلت درشت با علائم گرمی ...

روز هفتاد و ششم کتابخوانی قسمت یازدهم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی، اسماعیلی و مقیمی روش سادهٔ شناخت مزاج: لاغر: خشکی یا مایل به خشکی ۱. اسکلت درشت با علائم گرمی ← گرم و خشک ۲. اسکلت ریز با علائم سردی ← سرد و خشک متوسط: ...

۲ دی 1395
6K
روز شصت و نهم کتابخوانی قسمت دهم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها غلامرضا کرد افشاری، حوریه محمدی کناری، سیّد سعید اسماعیلی و مریم مقیمی ۷. افعال: افراد سرد مزاج در شروع یک کار ...

روز شصت و نهم کتابخوانی قسمت دهم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها غلامرضا کرد افشاری، حوریه محمدی کناری، سیّد سعید اسماعیلی و مریم مقیمی ۷. افعال: افراد سرد مزاج در شروع یک کار مشکل دارند و به اصطلاح دیر گرم میشوند. امّا گرم مزاجان کارها را با سرعت ...

۲۵ آذر 1395
9K
روز شصت و دوم کتابخوانی قسمت نهم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها غلامرضا افشاری، حوریه محمدی کناری، سید سعید اسماعیلی و مریم مقیمی ۲. چاقی و لاغری: لاغری نشانهٔ خشکی و چاقی نشانهٔ ...

روز شصت و دوم کتابخوانی قسمت نهم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها غلامرضا افشاری، حوریه محمدی کناری، سید سعید اسماعیلی و مریم مقیمی ۲. چاقی و لاغری: لاغری نشانهٔ خشکی و چاقی نشانهٔ رطوبت است. درشتی اندام و گوشت فراوان در افراد گرم و تر دیده میشود و ...

۴ شهریور 1395
11K
روز پنجاه و پنجم کتابخوانی قسمت هشتم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی، اسماعیلی و میقیمی گرم: آتش عنصری( ++ ) هوای عنصری( ++ ) آب عنصری( + ) خاک عنصری( + ...

روز پنجاه و پنجم کتابخوانی قسمت هشتم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی، اسماعیلی و میقیمی گرم: آتش عنصری( ++ ) هوای عنصری( ++ ) آب عنصری( + ) خاک عنصری( + ) تر: آتش عنصری( + ) هوای عنصری( ++ ) آب عنصری( ++ ) خاک ...

۲۱ مرداد 1395
6K
روز چهل و هشتم کتابخوانی قسمت هفتم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی، اسماعیلی و مقیمی در واقع واژهٔ « معتدل » مشتق از ریشهٔ « عِدل » به معنای تساوی، در ...

روز چهل و هشتم کتابخوانی قسمت هفتم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی، اسماعیلی و مقیمی در واقع واژهٔ « معتدل » مشتق از ریشهٔ « عِدل » به معنای تساوی، در اینجا مقصود نیست بلکه این واژه مشتق از « عَدل » است و مفهوم آن ...

۱۴ مرداد 1395
12K
روز چهل و یکم کتابخوانی قسمت ششم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی ب) مزاجها مزاجت تر و خشک و گرم است و سرد مرکب از این چار ...

روز چهل و یکم کتابخوانی قسمت ششم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی ب) مزاجها مزاجت تر و خشک و گرم است و سرد مرکب از این چار طبع است مرد یکی زین چو بر دیگری یافت دست ترازوی عدل طبیعت شکست [سعدی] ...

۷ مرداد 1395
2K
روز سی و چهارم کتابخوانی قسمت پنجم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی ۴. خاک: طبیعت آن سرد و خشک است. برای تبدیل سنگ آهن به مایع، باید ...

روز سی و چهارم کتابخوانی قسمت پنجم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی ۴. خاک: طبیعت آن سرد و خشک است. برای تبدیل سنگ آهن به مایع، باید با حرارت زیاد آن را ذوب کنیم یعنی خاک نسبت به آب سرد و خشکتر ...

۲ مرداد 1395
6K
روز بیست و هفتم کتابخوانی قسمت چهارم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی ۲. هوا: طبیعت هوا گرم و تر است. شما وقتی آب را حرارت دهید بخار ...

روز بیست و هفتم کتابخوانی قسمت چهارم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی ۲. هوا: طبیعت هوا گرم و تر است. شما وقتی آب را حرارت دهید بخار میشود. بخار آب نسبت به خود آب از سطح انرژی بالاتری برخوردار است چرا که ...

۲۴ تیر 1395
2K
روز بیستم کتابخوانی قسمت سوم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی این چهار رکن عبارتند از: آتش، هوا، آب و خاک [منظور از آنهاH2o(آب) و یا آتش و ...

روز بیستم کتابخوانی قسمت سوم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی این چهار رکن عبارتند از: آتش، هوا، آب و خاک [منظور از آنهاH2o(آب) و یا آتش و هوا و خاکی که در اطراف ما وجود دارند نیست] ۱. آتش: طبیعتِ آتش گرم ...

۱۷ تیر 1395
8K
روز سیزدهم کتابخوانی قسمت دوم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی برخی پوستی خشک و عده ای پوست مرطوب و لطیفی دارند. برخی مرتبا از اطرافیان خود اشکال ...

روز سیزدهم کتابخوانی قسمت دوم تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی برخی پوستی خشک و عده ای پوست مرطوب و لطیفی دارند. برخی مرتبا از اطرافیان خود اشکال میگیرند و به مسائل جزئی فکر میکنند ولی عده ای به راحتی از کنار مسائل ...

۱۰ تیر 1395
84
روز ششم کتابخوانی قسمت اول تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی فصل اول آشنایی با ارکان و امزجه در طب سنتی ایران شاید بتوان گفت که مزاج شناسی ...

روز ششم کتابخوانی قسمت اول تغذیه در طب ایرانی، اسلامی تألیف دکترها افشاری، محمدی کناری، اسماعیلی و مقیمی فصل اول آشنایی با ارکان و امزجه در طب سنتی ایران شاید بتوان گفت که مزاج شناسی مهمترین بخش در فهم طب سنتی ایران و همچنین طب اسلامی است. برای اینکه با ...

۳ تیر 1395
4K