نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تعهد_را_فراموش_نمی (۱ تصویر)

چقدر #مَردند،مردانی که اصالت مردانه شان را حفظ می کنند، #تعهد_را_فراموش_نمی کنند! مردانی که مردِ عشق هستند،مردِ عمل... مردانی که زمزمه های عاشقانه شان را فقط زیرِ گوشِ یک نفر نجوا می کنند و قلبشان ...

چقدر #مَردند،مردانی که اصالت مردانه شان را حفظ می کنند، #تعهد_را_فراموش_نمی کنند! مردانی که مردِ عشق هستند،مردِ عمل... مردانی که زمزمه های عاشقانه شان را فقط زیرِ گوشِ یک نفر نجوا می کنند و قلبشان برایِ همان یک نفر،تندتر می تپد! با تمامِ مرد بودن و اُبهتشان،تمامِ محبتشان را به ...

۸ فروردین 1397
8K