نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تروریسم_بد (۱ تصویر)

یاد داشتی خوب از خانم آسوپار در رابطه با حادثه تروریستی دیشب فرانسه #تروریسم_خوب،#مجاهدین؛ #تروریسم_بد، #داعش! چه می شود اگر #ایران #تروریست های #فرانسوی را که #مردم بی گناه #فرانسه را می کشند، پناه دهد؛ ...

یاد داشتی خوب از خانم آسوپار در رابطه با حادثه تروریستی دیشب فرانسه #تروریسم_خوب،#مجاهدین؛ #تروریسم_بد، #داعش! چه می شود اگر #ایران #تروریست های #فرانسوی را که #مردم بی گناه #فرانسه را می کشند، پناه دهد؛ به آنها اجازه ی برگزاری همایش در #تهران بدهد؛ از حقوق#تروریستی شان! در قبال #دولت_فرانسه ...

۲۵ تیر 1395
60