نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ترجمه_احمد_شاملو (۲ تصویر)

- امروز چه روزی است؟ - ما خود تمامی ِ روزهاییم ای دوست ما خود زندگی‌‏ایم به تمامی ای یار، یکدیگر را دوست می‏‌داریم و زندگی می‏‌کنیم زندگی می‏‌کنیم و یکدیگر را دوست می‌‏داریم و ...

- امروز چه روزی است؟ - ما خود تمامی ِ روزهاییم ای دوست ما خود زندگی‌‏ایم به تمامی ای یار، یکدیگر را دوست می‏‌داریم و زندگی می‏‌کنیم زندگی می‏‌کنیم و یکدیگر را دوست می‌‏داریم و نه می‏‌دانیم زند‏‌گی چیست و نه می‌‏دانیم روز چیست و نه می‌‏دانیم عشق چیست...❤ #ژاک_پره‌ور ...

۶ اسفند 1397
8K
روز برای ما به هیات توپ درخشنده یی درآمد از نور تا با آن بازی کنیم غروب توری زرد و شب پرده یی مخملی. ماه چون مادربزرگی سالخورده ما را با بوسه یی برکت بخشیدو ...

روز برای ما به هیات توپ درخشنده یی درآمد از نور تا با آن بازی کنیم غروب توری زرد و شب پرده یی مخملی. ماه چون مادربزرگی سالخورده ما را با بوسه یی برکت بخشیدو خواب ما را خندان در خود فرو برد. #لنگستون_هیوز #ترجمه_احمد_شاملو

۲۷ تیر 1395
5K