نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تربـــیت (۳ تصویر)

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ⭕ما نســــل #جـــوان غـــیر #یـــهودی را فریـــفته و گـــیج کردیم و با #تربـــیت آن ها براساس اصـــول و نظریاتی که می دانیم غلـــط و #دروغ است؛ به #فـــساد نشاندیم.... 📖اساسنامه صهیونیسم، پروتکل۹ 🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃 ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ⭕ما نســــل #جـــوان غـــیر #یـــهودی را فریـــفته و گـــیج کردیم و با #تربـــیت آن ها براساس اصـــول و نظریاتی که می دانیم غلـــط و #دروغ است؛ به #فـــساد نشاندیم.... 📖اساسنامه صهیونیسم، پروتکل۹ 🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃 کانال ما #بهتــــرینه😉 همراهیِ‌ما در👇👇👇 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲ هفته پیش
4K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ⭕ما نســــل #جـــوان غـــیر #یـــهودی را فریـــفته و گـــیج کردیم و با #تربـــیت آن ها براساس اصـــول و نظریاتی که می دانیم غلـــط و #دروغ است؛ به #فـــساد نشاندیم.... 📖اساسنامه صهیونیسم، پروتکل۹ 🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃 ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ⭕ما نســــل #جـــوان غـــیر #یـــهودی را فریـــفته و گـــیج کردیم و با #تربـــیت آن ها براساس اصـــول و نظریاتی که می دانیم غلـــط و #دروغ است؛ به #فـــساد نشاندیم.... 📖اساسنامه صهیونیسم، پروتکل۹ 🍃🍃🌸🍃🍃🌸🍃🍃 کانال ما #بهتــــرینه😉 همراهیِ‌ما در👇👇👇 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲ هفته پیش
4K
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🔻 #خواهـــرانم دو سفارش به شما دارم: اول آنکه #حجــابتان را خـــوب نگه داشته‌اید،از این به بعد نیز بهتر نگه‌د‌‌ارید و دیگر اینکه #فرزنـــدان خویش را #عــلی_‌اکـــبر گونه و #رقـــیه‌_وار تربـــیت نمایــید و ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🔻 #خواهـــرانم دو سفارش به شما دارم: اول آنکه #حجــابتان را خـــوب نگه داشته‌اید،از این به بعد نیز بهتر نگه‌د‌‌ارید و دیگر اینکه #فرزنـــدان خویش را #عــلی_‌اکـــبر گونه و #رقـــیه‌_وار تربـــیت نمایــید و بدانید که شما موقعی مسئولیت #عظـــیم مـــادری را بهتر ایفا نموده‌اید که این #امانــت‌های گــــران ...

۲ آبان 1398
5K