نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تدبیر_سوخته (۱ تصویر)

مگه همین وزیر نگفته بود: بنزین گران نمیشود؟؟!!! منتظر گرونی جدید باشیم😑😑😑 #فتنه #گرانی_بنزین #تدبیر_سوخته #شبیخون_بنزینی #دولت_خائن #وزیر_دروغگو #مسوولین_دزد #انتخابات #آدم_انتخاب_کنیم #بصیرت #شعور_سیاسی

مگه همین وزیر نگفته بود: بنزین گران نمیشود؟؟!!! منتظر گرونی جدید باشیم😑😑😑 #فتنه #گرانی_بنزین #تدبیر_سوخته #شبیخون_بنزینی #دولت_خائن #وزیر_دروغگو #مسوولین_دزد #انتخابات #آدم_انتخاب_کنیم #بصیرت #شعور_سیاسی

۵ آذر 1398
462