نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تا_خدا_جوابشان_را_داد (۳ تصویر)

شهدا آنقدر پشت خط ماندند... #تا_خدا_جوابشان_را_داد... . . . حال اینجا پشت خاکریز دنیا آنقدر اصرار کن تا آخر تو هم هوایی بشی... . . . راستی... شهدا ساعت ملاقاتشان نیمه شب ها بود تـو ...

شهدا آنقدر پشت خط ماندند... #تا_خدا_جوابشان_را_داد... . . . حال اینجا پشت خاکریز دنیا آنقدر اصرار کن تا آخر تو هم هوایی بشی... . . . راستی... شهدا ساعت ملاقاتشان نیمه شب ها بود تـو چطور؟ . . . بر قامت بی سر #شهیدان #صلوات + و عجل فرجهم . ...

۲۱ شهریور 1396
8K
شهدا آنقدر پشت خط ماندند... #تا_خدا_جوابشان_را_داد... حال اینجا پشت خاکریز دنیا آنقدر اصرار کن تا آخر تو هم هوایی بشی... راستی... شهدا ساعت ملاقاتشان نیمه شب ها بود تـو چطور؟

شهدا آنقدر پشت خط ماندند... #تا_خدا_جوابشان_را_داد... حال اینجا پشت خاکریز دنیا آنقدر اصرار کن تا آخر تو هم هوایی بشی... راستی... شهدا ساعت ملاقاتشان نیمه شب ها بود تـو چطور؟

۱۹ شهریور 1396
3K
شهدا آنقدر پشت خط ماندند... #تا_خدا_جوابشان_را_داد... . . . حال اینجا پشت خاکریز دنیا آنقدر اصرار کن تا آخر تو هم هوایی بشی... . . . راستی... شهدا ساعت ملاقاتشان نیمه شب ها بود تـو ...

شهدا آنقدر پشت خط ماندند... #تا_خدا_جوابشان_را_داد... . . . حال اینجا پشت خاکریز دنیا آنقدر اصرار کن تا آخر تو هم هوایی بشی... . . . راستی... شهدا ساعت ملاقاتشان نیمه شب ها بود تـو چطور؟ . . . بر قامت بی سر #شهیدان #صلوات + و عجل فرجهم . ...

۱۹ شهریور 1396
8K